27-02-19 – Møde regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjusteringer#2 - Etablering af akutlægebil i Ringkøbing-Skjern Kommune og samlet økonomi for nedlæggelse af akutbiler, etablering af akutlægebil og opgradering af ambulance i Skive#3 - Forslag til nedbringelse af ventetiderne på høreapparatbehandling i 2019#4 - Prioritering af midler til kirurgisk fjernelse af blodpropper#5 - Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan for Region Midtjylland#6 - Orientering om samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland vedrørende kapacitetsudfordringer på operationsområdet (neurokirurgi)#7 - Godkendelse af høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023#8 - Evaluering af spareforslag vedrørende hospitalsrekvirerede blodprøver#9 - Forslag til fremtidig opgørelse af responstider for ambulancer og akutlægebiler#10 - Godkendelse af indtægts- og anlægsbevillinger vedrørende Skanderborg Sundhedshus, Lemvig Sundhedshus og Flerlægepraksis på MarselisborgCentret#11 - Godkendelse af model for borgerinddragelsesproces i forbindelse med etablering af Lemvig Sundhedshus#12 - Helhedsplan for funktioner i Søndersøparken#13 - Projekt om regionale akutte udrykningstjenester#14 - Projektforslag og udbud af ny døgnrehabiliteringsenhed på Tagdækkervej i Hammel#15 - Godkendelse af Handleplan 2019 for Regional Udvikling#16 - Godkendelse af justerede delegerings- og kompetencefordelingsregler#17 - Frigivelse af bidrag til Museum Ovartaci og Europæisk Kulturregion#18 - Udkast til svar til ministeren om Rigsrevisionens beretning om forløbet for flygtninge med traumer#19 - Orientering om revision af infrastrukturindspil fra 2013#20 - Orientering om brugernes tilfredshed med den siddende patienttransport#21 - Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser#22 - Godkendelse af tegningsberettigede for Region Midtjylland

Se eller gense møde i Regionsrådet d. 27. Februar 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 131
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.