27-03-19 – Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2019#2 - Politisk rammesætning for sundheds- og hospitalsplanen#3 - Politisk budgetvejledning for budget 2020#4 - Afvikling af Ulriksdal, Specialområde Børn og Unge#5 - Forslag til ændret arbejdsdeling inden for karkirurgien#6 - Forslag til styrkelse af kapacitet til udredning for hjertesygdom i Region Midtjylland#7 - Forslag om lukning af Klinik for Blodsygdomme i Horsens#8 - Udmøntning af midler fra budget 2019 til Psykiatrien#9 - Orientering om igangsætning af initiativer i regi af alliancen om den nære psykiatri#10 - Opfølgning på henvendelse om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College#11 - Indstilling til undervisningsministeren angående grundforløb 1 i Bjerringbro - Udgået#12 - Indstilling til undervisningsministeren angående udbud af grundforløb 2 for maskinsnedker i Aarhus#13 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af revideret prioriterings- og besparelseskatalog#28 - Bemærkninger til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter#14 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til udarbejdelse af projektforslag vedrørende om- og udbygning af lokaler til Teknisk Afdeling#15 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til ombygning til nyt snedkerværksted til Teknisk Afdeling#16 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til lokaler til Dansk NeuroforskningsCenter#17 - Regionshospitalet Horsens: Bevilling til renovering af bygning 6#18 - Regionshospitalet Horsens: Orientering om ændret tidsplan for renovering af Højhuset#19 - DNU: " Det tredje øje"-rapport for 4. kvartal 2018#20 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2018#21 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2018#22 - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2018#23 - Anlægsoverførsler 2018 til 2019#24 - Lægedækningstruede områder 2019#25 - Delegation af regionsrådets indstillingsret til de særlige pladser i Psykiatrien#26 - Regional retningslinje for virksomheders økonomiske støtte til deltagelse i kompetenceudvikling og efteruddannelse#27 - Strategi for digital transformation#29 - Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet#30 - Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende bemanding af ambulance med anæstesisygeplejersker#31 - Ansøgninger til regionens kulturudviklingsmidler i 1. halvår 2019#32 - Tilskud til aktiviteter på Kulturmødet på Mors 2019#33 - Tilskud til åbningsbegivenhed under Europæisk Kulturregion samt uddeling af Den Midtjyske Kulturpris#34 - Tilskud til regional landdistriktskonference i Skive Kommune#35 - Orientering om status for besparelser på regionale busruter og godkendelse af ændring på rute#36 - Orientering og beslutning angående udbuddet af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i Region Midtjylland#37 - Anden status for opfølgning på budget 2019 vedrørende kardiologi#38 - Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats 2018#39 - Orientering om udviklingen i medicinforbruget i Region Midtjylland#40 - Orientering om landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2017#41 - Orientering om rapport fra Danske Regioner om styrket konkurrence på ambulancemarkedet

Se eller gense møde i Regionsrådet d. 27. Marts 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 363
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 22
There is no video in the channel yet. There is no video yet.