24-04-19 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Region Midtjyllands årsregnskab 2018#2 - Driftsoverførsler 2018 til 2019 og kommende år#3 - Udmøntning af besparelser fra budget 2019, reduktion af ambulante besøg#4 - Opfølgning på budget 2019: Succeskriterier for løft af psykiatrien#5 - Godkendelse af ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse#21 - Orientering om resultater af Landsdækkende Undersøgelser for Patientoplevelser 2018#6 - Udkast til strategi for arbejdsstyrkeplanlægning#7 - Høring af Midttrafiks Trafikplan 2019-2022#8 - Indstilling til undervisningsministeren om grundforløb 1 i Bjerringbro#9 - Budgetændring til puljer under Europæisk Kulturregion#10 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af tillægsbevilling til etape 3 af ombygning af det eksisterende hospital#11 - Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer#12 - Facaderenovering i Regionshuset Viborg#13 - Anlægsbevilling til IT-datacentre#14 - Orientering om beregningsfejl vedrørende medicinudgifter i spareforslaget om lukning af Urinvejskirurgi på Regionshospitalet Viborg#15 - Konference om Åben Dialog#16 - Pilotprojekt på Anker Fjord Hospice om levering af medicin og medicinservice fra Hospitalsapoteket#17 - AMGROS Årsregnskab 2018#18 - Godkendelse af anlægsregnskab for en ny afdeling på Grenen-Glesborg#19 - Forslag om studietur for udvalg for nære sundhedstilbud#20 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#22 - Status på målbilledet for socialområdet#23 - Orientering om udvikling i antal hjerte-CT undersøgelser på regionens hospitaler#24 - Orientering om status for igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet#25 - Orientering om nyt akutnummer 113#26 - Orientering om afrapportering af projekt om værdibaseret sundhed på apopleksiområdet

Se eller gense møde i Regionsrådet d. 24. April 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 134
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.