30-10-2019 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - 2. behandling af budget 2020#2 - Økonomirapportering pr. 31. august 2019#3 - Forslag til ændret placering af udvalgte ambulanceberedskaber samt justering af antallet af ambulanceberedskaber og enheder til liggende/hvilende sygetransport#4 - Praksisplan på speciallægeområdet#5 - Godkendelse af Regional Udviklingsstrategi#6 - Godkendelse af aftale om styringsmodel for Midttrafik#7 - Orientering om midlertidige kapacitetslofter på gymnasieområdet 2019-2020#8 - Godkendelse af proces, kriterier og ekspertpanel for uddeling af landsbyprisen 2020#9 - Godkendelse af flerårig handleplan for henholdsvis klimatilpasning og råstoffer#10 - Aarhus Universitetshospital: Orientering om behov for udvidelse af kølekapaciteten og oplysninger til brug for beslutning om etablering af køl på etage 5-8 i nybyggeriet#11 - Regionshospitalet Horsens: Renovering af bygning 6#12 - Regionshospitalet Viborg: Bevilling til afløb og regnvandsledning#13 - Anlægsbevilling til ny døgnrehabiliteringsenhed på Tagdækkervej i Hammel#14 - Forlængelse af forsøgsordning ved privatpraktiserende speciallæger i lungemedicin#15 - Fællesbetegnelse for Regionshospitalet Gødstrup#16 - Godkendelse af helhedsplan og dispositionsforslag for Lemvig Sundhedshus samt status for Klinik for Almen Medicin#17 - Grenaa Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse#18 - Lægedækning på Tunø og Endelave#19 - Tilskud til sundhedsinnovationsprojekt om forebyggelse af diabetes#20 - Tilskud til sundhedsinnovationsprojekt om bedre ernæringsbehandling#21 - Afrapportering fra tværsektoriel arbejdsgruppe vedrørende pilotprojekt på ældreområdet#22 - Anlægsregnskab for Medicoteknisk udstyr 2014-2016 og Medicoteknisk udstyr 2016-2019#23 - Anlægsregnskab for salg af Vibevej 1-3, Silkeborg#24 - Anlægsregnskab for køb af Østervangsvej 28, Randers#25 - Godkendelse af aktivitets- og økonomiopfølgning på handleplan 2019 for regional udvikling#26 - Bevilling til 'Relationer til og anerkendelse af unge med særlige udfordringer'#27 - Målbilledet for socialområdet#28 - Godkendelse af studietur vedrørende kollektiv trafik#29 - Orientering om regionens arbejde med informationssikkerhed#30 - Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats første halvår 2019

Se eller gense mødet i Regionsrådet d. 30. Oktober 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 158
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.