27-11-2019 Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet samt tilhørende bevillinger#2 - Placering af nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit#3 - Effektiviseringskrav Hospitalsenhed Midt#4 - Høring af Midttrafiks budget 2020#5 - DNV-Gødstrup: Forøgelse af reserver og godkendelse af opdateret prioriterings- og besparelseskatalog#6 - Godkendelse af bevillingsændringer vedrørende Dansk Center for Partikelterapi#7 - Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler#8 - Ophævelse af særregler for befordring af dialyse-, kemo- og strålepatienter#9 - Placering af funktion inden for gynækologi og obstetrik#10 - Afrapportering på målopfyldelse - udmøntning af 50 mio. kr. til Psykiatrien#11 - Status på implementeringen af udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien#12 - Status på etablering af tværfaglige enheder for demens og udmøntning af midler til demens og sklerose#13 - Ansøgning om projekteringsbevilling til nyt udbud af fleksible, mobile modulboliger#14 - Godkendelse af praksisplan for fysioterapi#15 - Godkendelse af praksisplan for kiropraktik#16 - Afrapportering på lægedækningshøring 2019#17 - Udmøntning af uddannelsespulje - efterår 2019: Åben pulje#18 - Udmøntning af uddannelsespulje - efterår 2019: Teknologipagt#19 - Udmøntning af kulturudviklingsmidler - efterår 2019#20 - Henvendelse fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten#21 - Orientering om status for overdragelse af togstrækningen Holstebro-Skjern

Se eller gense mødet i Regionsrådet 27. November 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 396
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 25
There is no video in the channel yet. There is no video yet.