18-12-2019 Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Økonomirapportering pr. 31. oktober 2019#2 - Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en sammenhængende indsats på akutområdet#3 - Nyt hospitalsapotek og vaskeri: udbudsstrategi samt bevilling til projektorganisation#4 - MidtVask: Udskillelse af vaskeriopgaven#5 - Afrapporteringer fra midlertidige udvalg#6 - Nedsættelse af midlertidige udvalg i 2020#7 - Udmøntning af 6 mio. kr. i 2020 og 2021 fra Budget 2019 til Psykiatrien#8 - Udmøntning af midler til udgående funktion i børne- og ungdomspsykiatrien#9 - Forslag til placering af intensive senge i Psykiatrien#10 - Udmøntning af midler fra Budget 2020 til Psykiatrien#11 - Udmøntning af satspuljemidler til regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien#12 - Udmøntning af satspuljemidler til udvidelse af anvendelsen af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien#13 - Godkendelse af Praksisplan for psykologer#14 - Godkendelse af kapacitetsudvidelse for psykologer#15 - Godkendelse af proces for politisk behandling af eventuelle lokale elevfordelingsregler#16 - Vision for brug af ikke-fossile brændstoffer i ambulancetjenesten og den liggende/hvilende sygetransport#17 - Rapportering af økonomi og målbilleder i 2020#18 - Målbilledet på sundhedsområdet og ledelsesberetninger#19 - Målbilledet for socialområdet og ledelsesberetning#20 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Godkendelse af revideret styringsmanual#21 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 3. kvartal 2019#22 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2019#23 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2019#24 - DNU: "Det tredje øje"-rapport om Forum efterår 2019#25 - Kvartalsrapport Forum pr. 30. september 2019#26 - DNV-Gødstrup Psykiatri: "Det tredje øje"-rapport for 2. og 3. kvartal 2019#27 - Aarhus Universitetshospital Forum, godkendelse af leasingramme til pris-/lønudvikling og udstyr#28 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til etablering af en ny kardiologisk laboratoriestue til Hjertesygdomme#29 - Godkendelse af prioriteringer på den medicotekniske anlægsbevilling 2020#30 - Udvidelse af plasmaferesetapninger med henblik på selvforsyning af blodplasma#31 - Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering#32 - Samarbejdsaftale på stomiområdet#33 - Rammepapir for tværsektorielt samarbejde om regionale udgående teams i psykiatrien#34 - Udbredelse af medicinposen#35 - Status på det tværsektorielle samarbejde i Psykiatriens Hus i Silkeborg, herunder forslag om ikke at gennemføre frikommuneforsøg#36 - Udtalelse vedrørende lukning af professionsbachelor i offentlig administration#37 - Godkendelse af flerårige handleplaner for landdistrikter, mobilitet og kultur#38 - Udmøntning af projektpuljen under budget 2020 for regional udvikling#39 - Bevilling til kortlægningsarbejde af omstilling til bæredygtig transport#40 - Bevilling til Europæisk Kulturregion 2020#41 - Ansøgning om bevilling til forskningsprojekt om kultur og landdistrikter#42 - Ansøgning om bevilling til forprojekt for Europæisk Folkemøde i Mariager#43 - Høringssvar til Region Syddanmarks udviklingsstrategi#44 - Høringssvar til Strategi for Decentral Erhvervsfremme 2020-2023#45 - Udtalelse vedrørende beretning om revision af statens forvaltning i 2018#46 - Afrapportering af forenklingsinitiativer#47 - Forslag til studietur til Stockholm#48 - Godkendelse af rapport og regnskab fra udvalg for regional udviklings studietur til Holland og Belgien#49 - Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade#50 - Godkendelse af anlægsregnskaber for psykiatrien i Skejby (OPP) og for salg af psykiatrien i Risskov#51 - Godkendelse af tre anlægsregnskaber for Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)#52 - Deponering af lån til Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset#53 - Orientering om udviklingen i medicinforbruget efter 3. kvartal 2019#54 - Orientering om status vedrørende Patientkontoret#55 - Orientering om anbefalinger fra Rådet for Fremtidens Kompetencer#56 - Orientering om hensigtserklæring om Tangkærmodellen jf. budgetforliget 2019#1 - Tillægsdagsorden - Valg af nye medlemmer af forretningsudvalget

Se eller gense Regionsmødet d. 18. December 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 334
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 9
There is no video in the channel yet. There is no video yet.