26-02-20 – Møde regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2019#2 - Implementering af indsats vedrørende flere medarbejdere på fuld tid#3 - Implementering af aftale om 1.000 ekstra sygeplejersker#4 - Godkendelse af overordnet retning og udmøntning af de første midler fra Finanslov 2020 til psykiatrien#5 - Udmøntning af engangsmidler til psykiatrien#6 - Forslag om samling af aktivitet vedrørende blodsygdomme i Holstebro#7 - Øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen#8 - Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi#9 - Undersøgelse af patienternes oplevelse af indkaldelsesbreve#10 - Samarbejde om sårbare borgere, der ringer 1-1-2 med sociale problemstillinger#11 - Forslag om et udbygget samarbejde mellem Herning Kommune og Region Midtjylland som alternativ til overtagelse af døgntilbuddet Nørholm#12 - Etablering af multihal til Grenen Glesborg#13 - Regionsklinik for beboerne i "Landsbyen Sølund"#14 - Udtalelse fra regionsrådet til ministerredegørelsen om rigsrevisionens rapport om lægemiddelanbefalinger#15 - Anlægsregnskab for medicoteknisk udstyr 2015-2017#16 - DNV-Gødstrup: Anlægsregnskab for delprojekt 6#17 - Salg af lægeboligen på Endelave#18 - Regionshospitalet Horsens: Licitationsresultat for renovering af bygning 6#19 - Godkendelse af rapport og regnskab fra udvalg for nære sundhedstilbuds studietur til Holland#20 - Godkendelse af rapport og regnskab fra udvalg for psykiatri- og socialudvalgets studietur til England og Skotland#21 - Henvendelse fra Alternativet vedrørende oprettelse af Borgerting i Region Midtjylland

Se eller gense Regionsrådsmødet 26. februar 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 182
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.