29-04-20 – Møde regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Status, praktisk håndtering og principper for gradvis øgning af elektiv aktivitet i Region Midtjylland#2 - Fremrykning af anlægsinvesteringer i 2020#3 - Forudbetalinger i Region Midtjylland#4 - Region Midtjyllands årsregnskab 2019#5 - Driftsoverførsler 2019 til 2020 og kommende år#6 - Helhedsplan Søndersøparken i Viborg - drøftelse af scenarier#7 - Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet#8 - Finanslovsmidler til udredning og behandling ved privatpraktiserende lungemedicinere#9 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af opdateret Prioriterings- og besparelseskatalog#10 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for 4. kvartal 2019#11 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2019#12 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2019#13 - Kvartalsrapport DNU-Forum pr. 31. december 2019#14 - Grenaa Sundhedshus: status for projekt vedrørende renovering af lokaler til lægepraksis#15 - Skanderborg Sundhedshus: status for anlægsprojekter#16 - Forslag til forbedringer i behandling for høretab#17 - Forsøgsordning vedrørende bedre udnyttelse af privathospitaler#18 - Ansøgning om fælles udleveringstilladelser på medicin i almen praksis ved forsyningssvigt#19 - Strålerapport XIV for 2020#20 - Godkendelse af priskatalog for egenbetaling på hospitalerne#21 - Tilskud til sundhedsinnovationsprojekter om 3D-print#22 - Orientering om Patientkontorets årsberetning#23 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#24 - Godkendelse af Psykiatriens strategiske indsatsområder, indikatorer og Årsplan 2020#25 - Godkendelse af nye målindikatorer på socialområdet#26 - Status på målbilledet for socialområdet#27 - Godkendelse af målbillede for Regional Udvikling#28 - Godkendelse af forslag til handleplan for jordforureningsområdet 2020-2025 og høring#29 - Ændring af regionale buskøreplaner ved køreplanskiftet i juni 2020#30 - Godkendelse af Samspil 2030 om sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland#31 - Godkendelse af regional landdistriktsstrategi#32 - Region Midtjyllands Kultur- og eventpulje#33 - Status på teknologipagten og valg af nye temaer for teknologipagten#34 - Godkendelse af samarbejdsaftale med Wakatū, New Zealand#35 - Justeret tidsplan for sundheds- og hospitalsplan#36 - Uddeling af Initiativprisen og Smartprisen 2020#37 - Justering af kriterier for at vinde Initiativprisen og Smartprisen#38 - Region Midtjyllands interne kontroller#39 - Forslag om ændret procedure for anlægsregnskaber#40 - Forslag om ændring af regler for foretræde for de stående og midlertidige udvalg#41 - Rapport og regnskab for studietur til Stockholm#42 - Henvendelse fra Radikale Venstre, Alternativet og Psykiatri-Listen med forslag om Kærshovedgård#43 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jacob Klærke om interne skoler#44 - Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2019 og forventninger i 2020#45 - Orientering om særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter#46 - Orientering om rammeaftale vedrørende klimarejser for psoriasispatienter#47 - Orientering om håndtering af øget huslejeudgift midtVask på Nørrebrogade i Aarhus

Se eller gense Regionsrådsmødet d. 29. april 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 236
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.