27-05-2020 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2020#2 - Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020#3 - Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for projekt i Skanderborg Sundhedshus#4 - Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for projekt i Grenaa Sundhedshus#5 - Økonomirapportering pr. 31. marts 2020#6 - Forslag til Råstofplan 2020#7 - Ø-læge på Anholt#8 - Regionshospitalet Silkeborg: Udskiftning af vaskemaskiner#9 - Godkendelse af anskaffelse af MR-skanner til Hospitalsenhed Midt#10 - Regionspsykiatrien Horsens, etablering af nyt sengeafsnit#11 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose om besøgsregler i Psykiatrien i forbindelse med Covid-19-epidemien#12 - Tiltag for nedbringelse af ventetid til psykologbehandling#13 - Henvendelse fra AIDS-Fondet vedrørende samarbejde om test#14 - Status på Psykiatriens Hus i Aarhus#15 - Likviditetsudfordringer i Midttrafik#16 - Orientering om årligt møde mellem Midttrafiks formandskab og formandskabet for udvalg for regional udvikling#17 - Aktivitets- og økonomiopfølgning på projektpuljen under regional udvikling#18 - Godkendelse af handlingsplan for kulturområdet for 2. halvår 2020#19 - Tilskud til sundhedsinnovationsprojektet "Samblik til KOL"#20 - Tilskud til "Bæredygtige landsbyer i balance"#21 - Ændrede vedtægter for Metodecentret i Aarhus#22 - Justering af "God ledelse og styring i Region Midtjylland" som følge af nyt målbillede for Regional Udvikling#23 - Orientering om muligheder for at øge den elektive aktivitet på Regionshospitalet Silkeborg#24 - Orientering om udviklingen i medicinforbruget i 2019#25 - Anmodning om orlov fra regionsrådet#26 - Forlængelse af funktionsperiode for midlertidige udvalg til 2021#27 - Vedtagelse af mødeplan 2021 for regionsrådet#28 - Godkendelse af rapport og regnskab fra hospitalsudvalgets studietur til London

Se eller gense mødet i Regionsrådet d. 27. Maj 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 113
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.