24-06-2020 Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - DNV-Gødstrup: Status på tidsplan for ibrugtagning og flytning af rådighedsbeløb til bygherreleverancer#2 - Status på Aarhus Universitetshospitals økonomi#3 - Orientering om muligheder for at friholde Regionshospitalet Silkeborg for COVID-19-opgaver og øge den elektive aktivitet#4 - Status på forhandlinger med staten om kompensation for manglende passagerindtægter i den kollektive trafik som følge af COVID-19#5 - Orientering om opfølgning på forretningsudvalgets beslutning om lavdosis-CT#38 - Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg#6 - Status på fordeling af gymnasieelever#7 - Godkendelse af ny organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland#8 - Finanslovsmidler til udredning og behandling ved privatpraktiserende lungemedicinere#9 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Godkendelse af bevillingsændringer#10 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2020#11 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2020#12 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2020#13 - DNU: Tredje øje" rapport om Forum foråret 2020#14 - Kvartalsrapport DNU Forum pr. 31. marts 2020#15 - DNV-Gødstrup Psykiatri: Orientering om forligsaftale og "Det tredje øje" rapport for 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020#16 - Status på Psykiatrien i Nordvest og fremtidig samarbejdskonstruktion#17 - Organisering af Fælles Servicecenter for Telesundhed#18 - AMGROS Årsregnskab 2019#19 - Godkendelse af bidrag til ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse om ændringer i sygehusbyggerier#20 - Godkendelse af lejeaftale vedrørende Regionshuset Aarhus, Brendstrupgårdsvej 7, 2. sal tv., Aarhus#21 - Revisionsberetning nr. 47 om Region Midtjyllands regnskab 2019 og endelig godkendelse af årsregnskab 2019#22 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2019#23 - Opdatering af den regionale kulturpolitik#24 - Udmøntning af uddannelsespulje 2020: Åben pulje#25 - Udmøntning af uddannelsespulje 2020: Teknologipagtpulje#26 - Udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer i Aarhus Letbane#27 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#28 - Status på målbilledet for socialområdet#29 - Resultater af følgeforskning vedrørende borgerinddragelse i forbindelse med Lemvig Sundhedshus#30 - Orientering om evaluering af øget personalenormering og buffersenge i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien#31 - Orientering om medicinforbruget i Region Midtjylland i 1. kvartal 2020#32 - Orientering om anvendelsen af Region Midtjyllands forskningsmidler i 2019#33 - Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter 2019#34 - Orientering om status for overtagelse af togstrækningen Holstebro-Skjern og forsøg med batteritog#35 - Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser#36 - Afrapportering af forenklingsinitiativer#37 - Vedtagelse af mødeplan 2021 for regionsrådet

Se eller gense Regionsrådsmødet d. 24. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 187
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.