19-08-2020 Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - 1. behandling af budget 2021#2 - Fordelingsnøgler, population og organisering på hospitalsområdet#3 - Økonomirapportering pr. 31. maj 2020#4 - Status på Aarhus Universitetshospitals økonomi#5 - Orientering om opgørelse af COVID-19-udgifter og fastlæggelse af hospitalernes økonomiske måltal og kompensation#6 - Robustgørelse af COVID-19 analysekapacitet i Region Midtjylland#7 - Revidering af budgetmål vedrørende operationer på Aarhus Universitetshospital#8 - Donationer af værnemidler i forbindelse med COVID-19-pandemien#9 - Regionshospitalet Viborg: Etablering af hybridstue#10 - Regionshospitalet Horsens, Generalplan: Anlægsbevilling til kloakrenovering etape 2#11 - Regionshospitalet Horsens, Generalplan: Ekstraordinære udgifter i forbindelse med renovering af højhuset#12 - Forhøjelse af leasingramme for rullebure#13 - Godkendelse af otte anlægsregnskaber#14 - Revisionsberetning nr. 46 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2019 for Region Midtjylland#15 - Hensigtserklæring - Håndtering af kontrolbud mv.#16 - Strategi for bæredygtig omstilling af den regionale buskørsel#17 - Udbud af regional buskørsel#18 - Godkendelse af klimaprojekt i samarbejde med Realdania og kommunerne#19 - Navngivning af det nye driftsområde for psykiatrien i Region Midtjylland#20 - Godkendelse af navneændring for afdelingen Overgangen, Specialområde Børn og Unge#21 - Udmøntning af midler fra Finanslov 2020 til psykiatrien#22 - Status på målopfyldelse - udmøntning af 50 mio. kr. til psykiatrien#23 - Godkendelse af regionale funktioner i Center for Sundhed Holstebro#24 - Orientering om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (TeleKOL)#25 - Resultat af Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland 2018/2019#26 - Ligestillingsredegørelse 2020#27 - Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om outsourcet persondata#28 - Udtalelse til Rigsrevisionens beretning om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Se eller gense regionsrådsmødet 18. august 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 1487
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 7
There is no video in the channel yet. There is no video yet.