23-09-2020 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - 2. behandling af budget 2021#2 - Godkendelse af sundheds- og hospitalsplan#3 - Organisering af COVID-19 test i Region Midtjylland#4 - Forventede merudgifter ved COVID-19 for perioden 1. juni til 31. december 2020#5 - Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg#6 - Flytning af specialiserede funktioner inden for lungemedicin fra Regionshospitalet Skive til Regionshospitalet Viborg#7 - Ledelsesmodel og sundhedsfaglig organisering i Socialområdet i Region Midtjylland#8 - Orientering om status på faktisk elevfordeling på gymnasieområdet#9 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af opdateret prioriterings- og besparelseskatalog#10 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2020#11 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 30 juni 2020#12 - Kvartalsrapport DNU Forum pr. 30. juni 2020#13 - Kvartalsrapportering pr. 30. juni 2020 kvalitetsfondsprojektet Om og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg#14 - DNU: godkendelse af fire anlægsregnskaber#15 - Center for Sundhed, Holstebro: Muligheder for oprettelse af en CT-klinik#16 - Bevillingsaftale med henblik på MDT-konferencer under Steno Diabetes Center Aarhus#17 - Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler#18 - Ændret bevillingsproces og opfølgning på stråleområdet#19 - Udmøntning af beslutning om øget kapacitet i psykiatriske speciallægepraksis#20 - Forlængelse af perioden for afprøvning og implementering af ny samarbejdsmodel for sundhedsindsatsen på Samsø#21 - Forsøgsordning med fravigelse af krav om henvisning til behandling for nedgroede negle#22 - Ansøgning om brug af egne regionale data til kvalitetsudvikling på medicinområdet#23 - Fordeling af midler i Puljen til styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland#24 - Godkendelse af strategisk partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet#25 - Godkendelse af handleplan for jordforureningsområdet 2020-2025#26 - Klimaregnskab for Region Midtjylland 2019#27 - Regionsrådsvalg 2021#28 - Orientering om medicinforbruget efter 2. kvartal i 2020#29 - Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats 1. halvår 2020t1 #1 - Aftale om levering af COVID-19 testcentre i Region Midtjylland

Se eller gense regionsrådsmødet 23. september 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 204
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 13
There is no video in the channel yet. There is no video yet.