28-10-20 Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Økonomirapportering pr. 31. august 2020#2 - Status på Aarhus Universitetshospitals økonomi#3 - Ny psykiatri i Viborg: Anlægsbevilling til projektorganisation mm.#4 - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det sociale område#5 - Seksuel chikane og krænkende handlinger#6 - Orientering om status på faktisk elevfordeling på gymnasieområdet#7 - Orientering om status på faktisk elevfordeling på gymnasieområdet#8 - Forslag fra Region Hovedstaden om at øge antallet af reagensglasbehandlinger#9 - Aarhus Universitetshospital, udskiftning af vaskemaskiner i sterilcentral#10 - Regionshospitalet Viborg: Ombygning af sterilcentral#11 - Regionshospitalet Viborg: Flytning af Høreklinikken#12 - Regionshospitalet Randers: Godkendelse af programoplæg for etape 3 samt projekteringsbevilling#13 - Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af fire anlægsbevillinger under generalplanen#14 - Godkendelse af projektforslag samt indtægts- og anlægsbevilling for Lemvig Sundhedshus#15 - Godkendelse af lejeaftale vedrørende Hedeager 3, st., 8200 Aarhus N#16 - Godkendelse af klimasamarbejdsaftale med transport- og boligministeren#17 - Høring af Midttrafiks budget 2021#18 - Udmøntning af kulturudviklingsmidler 2020#19 - Tilskud fra Region Midtjyllands kultur- og eventpulje#20 - Aktivitets- og økonomiopfølgning på projektpuljen under regional udvikling samt bevillingsændringer for Regional Udvikling#21 - Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024#22 - Prognose for den samlede jordforureningsopgave i Danmark#23 - Samarbejde med kommunerne og de regionale arbejdsmarkedsråd om ungeindsatsen i Region Midtjylland#24 - Udpegning af ny bestyrelsesformand for Aarhus Letbane#25 - Udpegning af medlemmer til interessentskab og bestyrelse for EuroSkills 2024#26 - Orientering om sprogkrav for læger og øvrigt autoriseret sundhedspersonale#27 - Orientering om implementering af HPV-test i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet#28 - Orientering om aktiviteten på hospice i 2019#29 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#30 - Status på målbilledet for socialområdet#31 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Ulrich Fredberg og Jørgen Winther om håndtering af lavdosis CT-sagen#32 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Ulrich Fredberg og Jørgen Winther om afvisning af at underskrive genindkaldelsesbreve

Se eller gense regionsrådsmødet 28. oktober 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 373
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 8
There is no video in the channel yet. There is no video yet.