25-11-2020 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Implementering af midlertidige vurderingsklinikker#2 - Normalisering af aktivitet samtidig med COVID-19#3 - Godkendelse af midlertidige aftaler i forbindelse med COVID-19#4 - Godkendelse af leasingramme til regional drift af ambulanceberedskaber og enheder til liggende/hvilende sygetransport#5 - Godkendelse af plan for etablering af nyt retspsykiatrisk sengeafsnit i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien#6 - Regionshospitalet Randers: Godkendelse af Generalplan 2020, styringsmanual, justeringsreserve samt anlægsbevilling til programorganisation#7 - Regionshospitalet Randers: Godkendelse af programoplæg for etape 4 samt projekteringsbevilling#8 - DNV-Gødstrup: Indløsning af option samt godkendelse af optionsliste#9 - DNU: Evalueringsrapport for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus#10 - Bevilling til udskiftning af robotter til kirurgi – medicotekniske prioriteringer 2021#11 - Nye anbefalinger på akutområdet#12 - Udmøntning af midler fra Puljen til styrkelse af forskning og udvikling på regionshospitalerne 2021-2023#13 - Udkast til regionsrådets høringssvar vedrørende Praksisplan for almen praksis#14 - Bemærkninger til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse om specialiseret palliation#15 - Bevilling til fællesregionalt it-system til administration af praksissektoren - LUNA#16 - Etablering af Danish Life Science Cluster#17 - Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på gymnasieområdet#18 - Udmøntning af uddannelsespulje 2020: Åben pulje#19 - Udmøntning af uddannelsespulje 2020: Teknologipagtspulje#20 - Forberedelse af udmøntning af kulturpuljen i 2021#21 - Partnerskab vedrørende supercykelsti#22 - Resultat af Trivselsmåling efteråret 2020#23 - Orientering om regionens arbejde med informationssikkerhed#24 - Afrapportering af forenklingsinitiativer i Region Midtjylland#25 - Udpegning af delegerede til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd#26 - Anmodning om udtrædelse af regionsrådet

Se eller gense regionsrådsmødet 25. november 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 184
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 184
There is no video in the channel yet. There is no video yet.