16-12-2020 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Økonomirapportering pr. 31. oktober 2020#2 - Opgørelse af forventede Covid-19 udgifter i 2020#3 - Kapacitetsfastsættelse for STX, HF, HHX og HTX 2021-2022#4 - Status på Aarhus Universitetshospitals økonomi#5 - DNV-Gødstrup: Fastsættelse af flyttetidspunkt#6 - DNV-Gødstrup: Pietas Pavillon#7 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2020#8 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 3. kvartal 2020#9 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2020#10 - Kvartalsrapport pr. 30 september 2020 kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg#11 - DNU: "Det tredje øje"-rapport om Forum efterår 2020#12 - Kvartalsrapport pr. 30. september 2020 Forum DNU#13 - DNV-Gødstrup Psykiatri: Afsluttende "Det tredje øje"-rapport for 2. og 3. kvartal 2020#14 - Godkendelse af prioriteringer på It's anlægsbevilling 2021#15 - Konkretisering af anvendelsen af uforbrugte midler fra Finanslov 2019 til Psykiatrien#16 - Udmøntning af midlertidig pulje fra Finanslov 2020 til psykiatrien#17 - Første udmøntning af midler fra Finanslov 2020 til permanentgørelse af satspuljeinitiativer#18 - Godkendelse af ansøgning om specialfunktioner inden for funktionelle lidelser#19 - Anbefalinger på høreområdet på baggrund af borgerinddragelsesproces#20 - Benyttelsesaftale for 2021-2022 mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland#21 - Tilskud til sundhedsinnovationsprojekt om Extended Reality (XR)#22 - Medicinrapportering efter 3. kvartal i 2020#23 - Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om intern skole#24 - Den Midtjyske Strategi for Fremmedsprog#25 - Udmøntning af projektpuljen 2021#26 - Midttrafiks forslag til ny indtægtsdelingsmodel#27 - Tilskud til pilotprojekt med elbus#28 - Udpegning til følgegruppe for kollektiv trafikplan i de Midt- og Vestjyske kommuner#29 - Orientering om abortrådgivning i Region Midtjylland - hensigtserklæring fra budget 2020#30 - Opfølgning på hensigtserklæring om partnerskabsaftaler#31 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#32 - Status på målbilledet for socialområdet

Se eller gense regionsrådsmødet 16. december 2020.

Denne video er set i alt: 184
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.