27-01-2021 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Forlængelse af kontrakt vedrørende udlicitering af rengøring på Aarhus Universitetshospital#2 - Godkendelse af Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed 2030#3 - Rapportering af økonomi og målbilleder i 2021#4 - Forslag til ny struktur for afrapporteringer fra psykiatrien og socialområdet til det politiske system#5 - Fastlæggelse af lokale elevfordelingsregler på gymnasieområdet#6 - Regionshospitalet Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for byggeri til stråleterapi#7 - DNV-Gødstrup Psykiatri: Brug af resterende midler i projektet#8 - Godkendelse af prioriteringer på den medicotekniske bevilling 2021#9 - Status på implementering af serviceassistentkonceptet og forslag om mindre justeringer i konceptet#10 - Godkendelse af justeret tidsplan for udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg#11 - Godkendelse af samarbejdsaftale om udgående og rådgivende funktion for borgere med apopleksi på hovedfunktionsniveau#12 - Godkendelse af samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse#13 - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Færøerne og Aarhus Universitetshospital#14 - Afrapportering på lægedækningshøring 2020#15 - Rigsrevisionsundersøgelse om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien#16 - Aftale med praktiserende psykiatere om hurtig vurdering#17 - Flerlægepraksis på MarselisborgCentret#18 - Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser#19 - Indsatsplan for jordforurening 2021#20 - Oprettelse af regionalt passagerråd i Region Midtjylland#21 - Midlertidige lejeaftaler med Falck om ambulancebaser#22 - Godkendelse af lejeaftale Lægårdvej 10, 7500 Holstebro#23 - Godkendelse af lejeaftale Havnen 8, 7620 Lemvig#24 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Ib Bjerregaard om opfølgning på orientering om vejledning fra Sundhedsstyrelsen om lungeområdet#25 - Henvendelse vedrørende ønske om ændring af medicintilskudsreglerne

Se eller gense regionsrådsmødet fra d. 27. januar 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 184
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 184
There is no video in the channel yet. There is no video yet.