28-04-2021 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2021#2 - Region Midtjyllands årsregnskab 2020#3 - Driftsoverførsler 2020 til 2021 og kommende år#4 - Anlægsregnskaber afsluttet i 2020 på 10 til 100 mio. kr.#5 - Ændret leasingramme til indkøb af præhospitale køretøjer og udstyr#6 - Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats i 2020#7 - Forslag til supplerende opgørelser i afrapporteringer for aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats#8 - Forslag til nye servicemål for C- og D-kørsler#9 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Finn Thranum vedrørende det præhospitale område#10 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Christian Møller-Nielsen om udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital#11 - Godkendelse af ny fødeplan#12 - Garantistillelse i forbindelse med indkøb af antigentestkits#13 - Udgifter til private aktører i forbindelse med COVID-19#14 - Understøttelse af it-transformation i Region Midtjylland#15 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af afhændelsesproces for inventar og udstyr#16 - DNV-Gødstrup: Indløsning af besparelsesforslag og indarbejdelse af optioner#17 - Bevilling til udvidelse af kælder under apoteks- og vaskeribyggeri#18 - Godkendelse af lejemål, Specialområde Holmstrupgård#19 - Udmøntning af pulje til bæredygtighed#20 - Bevilling til fortsættelse af meraktivitetsprojekt inden for hjerteområdet i 2021 og 2022#21 - Økonomi for Øjenklinikken på Regionshospitalet Silkeborg#22 - Frasigelse af regionsfunktioner og varetagelse af regionsfunktionspatienter i Regionspsykiatrien Vest#23 - Forlængelse af den midlertidige placering af de særlige pladser i Psykiatrien#24 - Udvidelse af det socialpsykiatriske botilbud Sct. Mikkel i Viborg#25 - Godkendelse af praksisplan for almen praksis#26 - Godkendelse af samarbejdsaftale om internetbaseret psykologbehandling#27 - Henvendelse til Danske Regioner vedrørende forslag om præcisering af sundhedslovens § 227#28 - Afrapportering på tilgængelighedsundersøgelsen 2020#29 - Samfundsformerne: Unge inviteres til at formgive Midtjylland#30 - Samarbejde med The Link (MIT REAP)#31 - Nedlæggelse af bacheloruddannelsen Global Nutrition and Health på VIA#32 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#33 - Status på målbilledet for socialområdet#34 - Status for generationsforureningerne på Harboøre Tange#35 - Orientering om den landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2018#36 - Orientering om afsluttet implementering af og merudgifter til Regionslager Midt#37 - Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2020 og forventninger til 2021#38 - Orientering om status og opfølgning på plan for neurologien og neurorehabiliteringsområdet

Se eller gense regionsrådsmødet fra d. 28. April 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 185
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 185
There is no video in the channel yet. There is no video yet.