26-06-21 – Møde regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Økonomirapportering pr. 31. marts 2021#2 - Høringsudkast til udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg#3 - Forslag til udmøntning af midler til nedbringelse af brugerbetaling for ikke-medindlagte forældre#4 - Forslag til udmøntning af midler til etablering af familievenlige, interaktive fødestuer#5 - Udmøntning af leasingramme til indkøb af udstyr til Nyt Vaskeri og Nyt Hospitalsapotek#6 - Center for Sundhed i Holstebro: Muligheder for etablering af CT-klinik#7 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til udvidelse af kølekapaciteten#8 - Finansiering af projekt med rensning af hospitalsspildevand#9 - Lejekontrakt og bevilling til projektering ved ambulancebase i Silkeborg#10 - Godkendelse af lejeaftale for ambulancebase i Randers SV#11 - Patientkontoret: Årsberetning og servicemål#12 - Status vedrørende administration af gebyr for tolkebistand#13 - Sundhedsinnovation, orientering om lovhjemmel#14 - Eftersyn af den regionale udviklingsstrategi 2019-2030#15 - Beslutning om tilkøb af HVO-biodiesel og orientering om kommende udbud af busruter#16 - Udmøntning af kulturudviklingsmidler 2021#17 - Ansøgning om HF2 på Bjerringbro Gymnasium#18 - Delegering af kompetence vedrørende behandling af retlige klager på gymnasieområdet#19 - Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-27#21 - Aktivitets- og økonomiopfølgning på projektpuljen under regional udvikling#22 - Orientering om status for rekruttering og fastholdelse med fokus på sygeplejersker#20 - Bevilling til projekt om kollektiv transport efter COVID-19-pandemien

Se eller gense regionsrådsmødet fra d. 26. maj 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 423
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 423
There is no video in the channel yet. There is no video yet.