23-06-21 Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af råstofplan 2020#2 - Regionshospitalet Silkeborg: Projekteringsbevilling til flytning af medicinsk sengeafsnit og logistik#3 - Lejekontrakt og bevilling til projektering ved ambulancebase i Silkeborg#4 - Godkendelse af lejeaftale for ambulancebase i Randers SV#5 - Godkendelse af strategi for sundheds- og psykiatrihuse#6 - Fastlæggelsen af beslutningsstruktur og følgegruppe for oprensningen af Høfde 42#7 - Udgifter til private aktører i forbindelse med COVID-19#8 - Afvikling af udsatte aktiviteter i 2021#9 - Rapport om analyse af tidlige stadier af lungekræft på Regionshospitalet Silkeborg#10 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for første kvartal 2021#11 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2021#12 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2021#13 - Kvartalsrapport pr. 31. marts 2021 Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg#14 - DNU: "Det tredje øje"-rapport om Forum 1. kvartal 2021#15 - Kvartalsrapport pr. 31. marts forum DNU#16 - DNV-Gødstrup: Afledte anlægsprojekter til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup#17 - Regionshospitalet Viborg: Afledte investeringer relateret til kvalitetsfondsprojektet#18 - Regionshospitalet Viborg: Flytning af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme#19 - Regionshospitalet Horsens: Udskiftning af autoklaver og vaskemaskiner#20 - Regionspsykiatrien Horsens: Nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit#21 - Regionshospitalet Horsens: Ombygning i vareindlevering til regional logistik#22 - Opfølgning vedrørende regionsrådets beslutning om udvidelse af servicemål for A- og B-kørsler#23 - Udmøntning af budgetmidler til sundhedshuse og udgående funktioner#24 - Godkendelse af ændring i finansieringsmodel for projekter i Skanderborg Sundhedshus#25 - Styrkelse af den palliative indsats i Region Midtjylland#26 - Forslag til evaluering af abortrådgivningen i Region Midtjylland#27 - Bevillingsændring til styrkelse af indsats for kultur og sundhed#28 - Udmøntning af uddannelsespulje 2021: Åben pulje#29 - Udmøntning af uddannelsespulje 2021: Teknologipagtspulje#30 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#31 - Status på målbilledet for socialområdet#32 - Udkast til udtalelse til ministeren om Rigsrevisionens beretning om retspsykiatriske patienters forløb#33 - Udkast til udtalelse til Rigsrevisionsberetning om nedbringelse af tvang i psykiatrien#34 - Revisionsberetning nr. 51 om Region Midtjyllands regnskab 2020 og endelig godkendelse af årsregnskab 2020#35 - Revisionsberetning nr. 49 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2020 for Region Midtjylland#36 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2020#37 - Anlægsregnskaber afsluttet i juni 2021#38 - Afrapportering af forenklingsinitiativer i Region Midtjylland#39 - Vedtagelse af foreløbig mødeplan 2022 for regionsrådet#40 - Orientering om årsresultatet for LUP 2020 og nye månedlige LUP-målinger#41 - Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter 2020#42 - Orientering om analyse af privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov#43 - Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser

Se eller gense regionsrådsmødet fra d. 23. Juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 430
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 430
There is no video in the channel yet. There is no video yet.