18-08-2021 - Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - 1. behandling af Budget 2022#2 - Økonomirapportering pr. 31. maj 2021#3 - Forlængelse af revisionsaftale#4 - Indbetaling af forpligtelsen vedrørende indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler#5 - Udmøntning af pulje til bygningsvedligehold og renovering i 2021#6 - Udmøntning af bæredygtige initiativer#7 - Forslag til plan for udarbejdelse af udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital#8 - Aarhus Universitetshospital: Udvidelse af formål for bevilling til kloakrenovering til også at gælde regnvandsbrønde#9 - Regionshospitalet Randers: Etablering af præhospital base på Regionshospitalet Randers#10 - Regionshospitalet Randers: Etablering af præhospital base ved Grenaa Sundhedshus#11 - Indgåelse af lejemål til husning af Personlig Medicinrelaterede aktiviteter#12 - Nedlæggelse af cyklotronbunkere, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade#13 - Udkast til udtalelse om statsrevisorernes bemærkninger til rigsrevisionens undersøgelse om OPP#14 - Godkendelse af prioritering af den medicotekniske pulje 2022#15 - Reduktion af lagerværdi på Regionslager Midt og prioritering af forsyningssikkerhed#16 - Mindre størrelser emballage til leverancer fra Regionslager Midt til praksis, regionshuse mv.#17 - Udbudsstrategi for oprensningsprojektet ved Høfde 42#18 - Bevilling til klimatilpasningsprojektet BioScape#19 - Pandemiplan for Region Midtjylland#20 - AMGROS årsregnskab 2020#21 - Nye ambulancer på Samsø#22 - Elevoptag i ambulancetjenesten#23 - Planer om udvidelse af Hospice Limfjord#24 - Belysning af kapacitetsbehovet i Ny Psykiatri i Viborg#25 - Godkendelse af tillægsaftale til samarbejdsaftalen for Psykiatrien i Nordvest#26 - Afrapportering: Afsøgning af kvalitative kriterier ved regionens salg af ydernumre til praktiserende læger#27 - Forlængelse af perioden for implementering og afprøvning af ny samarbejdsmodel for sundhedsindsatsen på Samsø#28 - Orientering om ny aftale om elevfordeling#29 - Orientering om status for det karkirurgiske område i Region Midtjylland#30 - Orientering om anvendelsen af Region Midtjyllands centrale forskningsmidler i 2020#31 - Orientering om udbudsklinikkers deltagelse i lægevagten#32 - Orientering om kontrolstatistik for 2020 på tandlægeområdet

Se eller gense regionsrådsmødet fra d. 18. august 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 330
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 330
There is no video in the channel yet. There is no video yet.