01-12-21 – Møde Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - 360 graders plan for initiativer i Region Midtjylland#2 - Opfølgning på implementering af fuldtidspolitikken i Region Midtjylland#3 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til udskiftning af autoklaver i Sterilafdelingen#4 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til ombygninger relateret til flytning af Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit#5 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til Klinik for senfølger efter COVID-19#6 - Aarhus Universitetshospital: Ombygning af Akut Psykiatri#7 - Regionshospitalet Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for byggeri af værkstedsfaciliteter#8 - Projekteringsbevilling til nyt døgn- og dagtilbud for borgere med kompleks erhvervet hjerneskade i Ry#9 - Bevilling af forprojekt til udvikling af social inklusion#10 - Udmøntning af kulturpuljen i 2022#11 - Ansøgning fra Agroskolen om forlagt udbud af grundforløb 1 og 2 i Lemvig#12 - Etablering af whistleblowerordning i Region Midtjylland#13 - Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland#14 - Godkendelse af revideret vederlagsregulativ#15 - Klage over afvist kandidatliste til regionalvalget#16 - Klage over valgforhold på Skjoldhøjskolen ved regionalvalget#17 - Afrapportering fra de midlertidige udvalg 2020-2021#18 - Orientering om regionens arbejde med informationssikkerhed 2021 og godkendelse af Handleplan for informationssikkerhed 2022#19 - Redegørelse om indsatsen vedrørende social dumping#20 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Flemming Knudsen om oprettelse af et uddannelsesråd#21 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Rasmus Foged om oprettelse af ydernumre til psykologer#22 - Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Susanne Buch om lægesekretærelever

Se eller gense mødet i Regionsrådet 01. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 88
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 14
Det seneste år: 88
There is no video in the channel yet. There is no video yet.