15-12-21 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Udsat aktivitet og scenarier for 1. kvartal 2022#2 - COVID-19 udgifter i 2021#3 - Udgifter til private aktører i forbindelse med COVID-19#4 - Økonomirapportering pr. 31. oktober 2021#5 - DNV-Gødstrup: Tillægsbevilling til stråleterapien#6 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2021#7 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 3. kvartal 2021#8 - DNU: "Det tredje øje"-rapport om Forum 3. kvartal 2021#9 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2021#10 - Kvartalsrapport pr. 30. september 2021 Forum DNU#11 - Kvartalsrapport pr. 30. september 2021 for Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg#12 - Ansøgning om etablering af midlertidig sengepavillon i Regionspsykiatrien Midt#13 - Ansøgning om etablering af halpavillon i Regionspsykiatrien Midt#14 - Anvendelse af midlertidige midler afsat til drift af nye sengeafsnit i Psykiatrien frem til ibrugtagningen af disse#15 - Udmøntning af midler til høreområdet#16 - Udmøntning af budgetmidler til nære sundhedstilbud i Nordvest samt dermatologien#17 - Beslutning om hjemtrækning af medicinopfyldning i lægevagtskonsultationerne#18 - Behandling ved ortopædkirurg i akutklinikken i Silkeborg#19 - Forslag til opfølgning på undersøgelse af øget risiko for kræft i Thyborøn-Harboøre#20 - Udkast til udtalelse til ministeren om Rigsrevisionens beretning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien#21 - Status på målbilledet for socialområdet#22 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#23 - Udmøntning af regionens mobilitetspulje#24 - Udmøntning af uddannelsespulje 2021: Åben pulje#25 - Udmøntning af uddannelsespulje 2021: Teknologipagtspulje#26 - Ansøgning fra Herningsholms Erhvervsskole om udbud af uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger i Herning#27 - Kapacitetsfastsættelse for STX, HF, HHX og HTX 2022-2023#28 - Ansøgning om råstofindvinding på Anholt uden for råstofplanen#29 - Ansøgning om råstofindvinding på Fur uden for råstofplanen#30 - Landdistriktsperspektiver i projektet BioScape#31 - Handleplan for bæredygtighed 2021-2022#32 - Klimaregnskab for Region Midtjylland 2020#33 - Status på øget støtte og rådgivning til sårbare patienter#34 - Orientering om og status på forsinkelse af flytning af ambulanceberedskaber#35 - Orientering om satspuljeansøgning om styrket indsats mod spiseforstyrrelser og selvskade#36 - Miljøstyrelsens afgørelse om at ophæve påbud om afværgetiltag på Rønland#37 - Status for oprensning af depotet ved Høfde 42#38 - Afrapportering af forenklingsinitiativer i Region MidtjyllandT1 #1 Fastlæggelse af lokale elevfordelingsregler på gymnasieområdetT1 #2 Bemyndigelse til økonomiske dispositioner i forbindelse med COVID-19

Se eller gense mødet i Regionsrådet 15. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter på dagsordenen.

Denne video er set i alt: 70
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 6
There is no video in the channel yet. There is no video yet.