30-03-22 – Møde regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Politisk budgetvejledning 2023#2 - Forlængelse af aftale om bankydelser og kapitalforvaltning#3 - Opdatering af finansiel politik for Region Midtjylland#4 - Koncept for frivillig førstehjælp ved hjertestop i Region Midtjylland#5 - Politisk involvering i modernisering af Lægevagten#6 - Rapportering vedrørende økonomi og målbilleder for 2022#7 - Status på arbejdet med 360-gradersplanen#8 - Udmøntning af midler til kliniske delestillinger#12 - 'Nyt Hospitalsapotek'/'Nyt Hospitalsvaskeri': Rapport fra "det tredje øje" for 4. kvartal 2021#9 - Forhøjelse af leasingramme til 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 'Nyt Hospitalsapotek'#10 - Leje af pavillon i Gødstrup#11 - Anlægsoverførsler 2021-2022#13 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for 4. kvartal 2021#14 - Kvartalsrapport pr. 31. december 2021 Forum DNU#15 - Kvartalsrapport pr. 31. december 2021 for Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg#16 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2021#17 - Leje af lægeboliger til brug for hospitalet i Gødstrup#18 - Salg af ejendommen Th. Nielsens Gade 23, Herning#19 - Regionshospitalet Gødstrup: Etablering af fødestue#20 - Strategi for forsyningsområdet#21 - Miljøstyrelsens afgørelse om afværge på Rønland#22 - Nye køreplaner i 2022-2023 for de regionale busser#29 - Orientering om patientinddragelsesudvalg i Region Midtjylland for 2022-2025#30 - Orientering om udpegning af medlem til bestyrelsen i Foreningen Klimatorium#23 - Udpegning af medlemmer til Djurslands Udviklingsråd#24 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Holm om klimabelastninger ved anlæg af Kattegatforbindelsen#25 - Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2021 og forventninger til 2022#26 - Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats 2021#27 - Orientering om etablering af praksis til øjenlæge i Grenaa Sundhedshus via puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet#28 - Orientering om prækvalifikation til oprensning ved Høfde 42

Se eller gense mødet i regionsrådet 30. marts 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter på dagsordenen.

Denne video er set i alt: 288
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 288
There is no video in the channel yet. There is no video yet.