22-06-22 – Møde regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Opfølgning vedrørende karkirurgien i Region Midtjylland#3 - Henvendelse fra Venstre om tiltag der kan forbedre arbejdsmiljø på Patientkontoret og hjælpe visse borgere til hurtigere behandling#2 - Drift af Akutafdelingen i Gødstrup, herunder bemanding af akutklinikkerne i Lemvig og Holstebro#4 - Evaluering af aktiviteterne i Psykiatrien i Nordvest#5 - Konvertering af psykiatrisk deltidsydernummer til fuldtidsydernummer#6 - Rammeaftale for fordeling af ukrainere med opholdstilladelse til almen praksis#7 - Revisionsberetning nr. 53 om Region Midtjyllands årsregnskab 2021 og endelig godkendelse af årsregnskab 2021#8 - Omdisponering af tilskudsmidler til udviklingsmidler til sundhedsinnovationsprojekt#9 - Godkendelse af lejeaftaler til at sikre lokalemæssige rammer til funktioner relateret til Aarhus Universitetshospital#10 - Aarhus Universitetshospital: Bevilling til ombygning relateret til arbejdsmiljøpåbud i Bedøvelse og Operation#11 - Aarhus Universitetshospital: Køb af MR-skanner#12 - 'Nyt Hospitalsapotek'/'Nyt Hospitalsvaskeri': "Det tredje øje"-rapport for første kvartal 2022#13 - DNU: "Det tredje øje"-rapport om Forum for første kvartal 2022#14 - Kvartalsrapport pr. 31. marts 2022 om Forum DNU#15 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for første kvartal 2022#16 - Kvartalsrapport pr. 31. marts 2022 om Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg#17 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Indløsning af option og bevillingsændringer#18 - Udmøntning af pulje til afledte investeringer i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Viborg#19 - Uddannelsespolitik for Region Midtjylland 2022-2025#20 - Transport af uddannelsessøgende#21 - Delregnskab for anlæg af Aarhus Letbane#22 - Likviditetsstillelse til Midttrafik#23 - Orientering om jordforureningsaktiviteter 2021#24 - Orientering om status på afvikling af udsatte aktiviteter på hospitalsområdet og den videre monitorering af aktivitetsefterslæb#25 - Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser 2021#26 - Orientering om anvendelsen af regionens centrale forskningsmidler i 2021#27 - Orientering om udvalgte fælles forhandlingsemner vedrørende modernisering af Lægevagten#28 - Status på målbilledet for sundhedsområdet#29 - Status på målbilledet for socialområdet#30 - Udpegning af medlem til Sundhedssamarbejdsudvalget#31 - Vedtagelse af mødeplan 2023 for regionsrådet

Se eller gense mødet i regionsrådet 22. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter på dagsordenen.

Denne video er set i alt: 199
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 199
There is no video in the channel yet. There is no video yet.