24-08-22 – Møde regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Anmodning om udtræden af regionsrådet#22 - Høfde 42: supplerende aktiviteter#2 - 1. behandling af Budget 2023#3 - Godkendelse af den styrende politiske ambition#4 - Status vedrørende Akutafdelingen Regionshospitalet Gødstrup, midlertidig lukning af akutklinikaktivitet samt øvrige igangsatte initiativer#5 - Revideret proces for nærhospitaler#6 - Godkendelse af 'Sundhedsberedskabsplan 2022-2025' for Region Midtjylland#7 - Etablering af tilbud om tidlig og forebyggende fertilitetsrådgivning#8 - Henvendelse vedrørende regler på det retspsykiatriske område#9 - Klimaregnskab 2021 for Region Midtjylland#10 - Implementering af regional Affaldsplan#11 - Strategi for etablering af elladestandere#12 - Udmøntning af transformationsmidler til MDI-projekt#13 - Godkendelse af projektforslag og justeret anlægsbevilling til etablering af praksis til øjenlæge i Grenaa Sundhedshus#14 - Aarhus Universitetshospital: Orientering om etablering af lokaler i pavillon, samt etablering af tilbygning i tilknytning til Lungesygdomme#15 - Regionshospitalet Horsens: Anlægsbevilling til Blodprøver og Biokemi, etape A og B#16 - Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af overførsel fra justeringsreserven#17 - Godkendelse af tre anlægsregnskaber for kvalitetsfondsindtægter#18 - Økonomirapportering pr. 31. maj 2022#19 - Besvarelse af bemærkning fra revisionsberetning nr. 54 om aktivitetsafhængige tilskud 2021#20 - Opfølgning på handleplan for projektpulje til regionale udviklingsaktiviteter#21 - Opfølgning på handleplan for projektpulje til regionale udviklingsaktiviteter#23 - Orientering om status på oprensningen af depotet ved Høfde 42#24 - Etablering af gymnasiesamarbejder#25 - Projekt Ung i Uddannelse 2.0#26 - Regionens deltagelse i EU's mission om klimatilpasning#27 - Orientering om lageroprydning oven på COVID#28 - Orientering om status i Patientkontoret#29 - Orientering om opfølgning på kortlægning af lægesekretærgruppens rolle og arbejdsopgaver#30 - Status vedrørende vaccinationsindsatsen i efteråret og vinteren 2022/23#31 - Ansættelse af koncerndirektører

Se eller gense regionsrådsmødet 24. august 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 172
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 172
There is no video in the channel yet. There is no video yet.