28-09-22 – Møde regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - 2. behandling af Budget 2023#2 - Status for bemandingssituationen i forbindelse med akutklinikken i Lemvig#3 - Udmøntning af midler til fødselsområdet#4 - Opfølgning på hensigtserklæring fra Budget 2022 vedrørende hospitalsrekvirerede blodprøver#5 - Udenregional kapacitet til højtspecialiseret hjerneskaderehabilitering#6 - Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade#7 - Lokalaftale om palliativ indsats#8 - Regionsrådets høringssvar til Sundhedsministeriet vedrørende sygehusberedskabet under COVID-19-pandemien#9 - Godkendelse af kommissorium for Udsatteråd i Region Midtjylland#10 - Status på økonomien i den regionale ambulancetjeneste pr. 31. maj 2022#11 - Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats 1. halvår 2022#12 - Temaer i revision af Regional Udviklingsstrategi for Midtjylland#13 - Økonomiske udfordringer i den kollektive trafik#14 - Godkendelse af 'Designguide for bæredygtigt byggeri'#15 - Kvartalsrapport pr. 30. juni 2022 om Forum DNU#16 - Kvartalsrapport pr. 30. juni 2022 om kvalitetsfondsprojektet 'Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg'#17 - Ni DNV-Gødstrup anlægsregnskaber#18 - Socialfondsprojekter i programperioden 2022-2025#19 - Landsbyprisen 2023#21 - Procedure for ansøgning til profilgymnasier og orientering om status på gymnasieområdet#22 - Ansøgning om udbud af automatikteknikeruddannelse#23 - Godkendelse af revideret interessentskabskontrakt for Aarhus Letbane#25 - Ansøgning om 4. klinikadresse fra tandlæge Nadia Østergaard#26 - Evaluering af forsøgsordning vedr. bedre udnyttelse af samarbejdsaftaler med privathospitaler#27 - Orientering om proces for udarbejdelse af ny sundhedsaftale

Se eller gense mødet i regionsrådet 28. september 2022. Du kan springe videoen ved at klikke på de enkelte punkter på dagsordenen.

Denne video er set i alt: 223
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 223
There is no video in the channel yet. There is no video yet.