21-12-22 – Møde i regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
Velkommen til mødet i Regionsrådet den 21. december 2022.#1 - Økonomirapportering pr. 31. oktober 2022#12 - Godkendelse af projekt om kompetenceudvikling på det ældremedicinske område#2 - Økonomistyring i budget 2023#3 - COVID-19-udgifter i 2022#4 - Midttrafiks budget 2023 og justeringer i rutenettet for at skabe balance i økonomien#5 - Orientering om status for Regionshospitalets Gødstrups økonomiske udfordringer i 2022 og frem#6 - Læring på baggrund af sag om benamputationer#7 - Orientering om status for initiativer i udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg#8 - Udmøntning af decentrale demografimidler og ydernummer inden for hudlægepraksis#9 - Oprettelse af børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis#10 - Aftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland om samarbejde vedrørende patientbehandling på det somatiske område for 2023-2024#11 - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune på psykiatri- og socialområdet#13 - Praksisplan for fodterapi#14 - Godkendelse af sommerferiepraktik for medicinstuderende i 2023#15 - Afrapportering lægedækningshøringen 2022#16 - Status på målbilledet på sundhedsområdet#17 - Målbilledet på sundhedsområdet - valg af fokusindikatorer for 2023-2024#18 - Status på målbilledet for Socialområdet i Region Midtjylland#19 - Rapportering vedrørende økonomi og målbilleder for 2023#20 - Orientering om overbelægning i Psykiatrien og forslag om henvendelse til Sundhedsministeriet#21 - Udpegning af medlemmer til Region Midtjyllands Udsatteråd#22 - Oprettelse af fonden til mere lighed i sundhed#23 - Godkendelse af PFAS-indsatser i 2023#24 - Udmøntning af kultur- og eventpuljen 2022#25 - Udmøntning af midler fra puljen til 'kultur som sundhedsfremme'#26 - Prioritering af kulturudviklingsmidlerne i 2023#27 - Handleplan for projektpulje til regionale udviklingsaktiviteter i 2023#28 - Godkendelse af handleplan for projektpulje til regionale udviklingsaktiviteter vedrørende sundhedsinnovation i 2023#29 - Ansøgninger om godkendelse til profilgymnasier#30 - Nedlæggelse af uddannelse#31 - Orientering om Midttrafiks forventede regnskab 2022#32 - Opfordring til øget billetkontrol i den regionale kollektive trafik#33 - Fremadrettet samarbejde i KlimaMidt#34 - Nyt Hospitalsapotek/Nyt Hospitalsvaskeri: "Det tredje øje"-rapport for tredje kvartal 2022#35 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2022#36 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30 september 2022#37 - Aarhus Universitetshospital: Bevillingsændring og orientering om MRgFUS-apparatur#38 - Præhospitalet/Socialområdet: Tillægsbevilling til ombygning på Kejlstrupvej i Silkeborg#39 - Godkendelse af prioriteringer på It-anlægsbevilling 2023

Se eller gense regionsrådsmødet 21. december 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 213
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 12
Det seneste år: 213
There is no video in the channel yet. There is no video yet.