16-12-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af ny kulturpolitik for Region Midtjylland#2 - Godkendelse af Samfundsansvar og bæredygtighed 2016-2019, Strategi for Agenda 21#3 - Godkendelse af kommissorier for de midlertidige udvalg#4 - Godkendelse af specialeansøgning#5 - DNU: Godkendelse af opdaterede tidsplaner, ændringer i risikopuljen, opdateret besparelses- og prioriteringskatalog samt bevilling til planlægning og styring af projektet i 2016#6 - Opførelse af rådgivningscentre til Kræftens Bekæmpelse ved DNU og DNV-Gødstrup#7 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af ændret udbudsstrategi for delprojekter vedrørende aptering og installation i etape 1#8 - Godkendelse af projektforslag for servicebyen#9 - Psykiatrien i DNV-Gødstrup: Godkendelse af projekterings- og planlægningsbevilling til 2016#10 - Regionshospitalet Viborg: Tilpasninger af bevillinger til Akutcentret, finansiering af realiseret divergens mellem pris- og lønregulering og byggeindeks samt godkendelse af opdateret styringsmanual#11 - Høring af Forslag til Råstofplan 2016 med tilhørende miljøvurdering#12 - Bevilling til Team VækstDanmark (Indstilling fra Vækstforum)#13 - Bevilling til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017#14 - Flere unge i erhvervsuddannelserne (Indstilling fra Vækstforum)#15 - Den regionale uddannelsespolitik 2015-2020 - udmøntning i 2015#16 - Ansøgninger til kommunepuljen i Rethink Business - cirkulær økonomi (Indstilling fra Vækstforum)#17 - Udmøntning af puljemidler til ældre medicinske patienter#18 - Anlægsbevilling til modulbyggeri på socialområdet#19 - Udmøntning af den medicotekniske pulje i 2016#20 - Anlægsbevilling til omkostninger ved salg af hospitalsmatriklen i Holstebro#21 - DNV-Gødstrup: Tredje øje rapport for 3. kvartal 2015#22 - DNU: Tredje øje rapport for 3. kvartal 2015#23 - Regionshospitalet Viborg: Tredje øje rapport for 3. kvartal 2015#24 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2015#25 - Regionsoverblik pr. 31. oktober 2015#26 - Anden og afsluttende statusrapportering for arbejdet med hensigtserklæringer og opgaver i budgetforliget for 2015#27 - Tidsplan for opfølgning på budgettet i 2016#28 - Orientering om Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017#29 - Orientering om udmøntning af besparelser vedrørende diætister og socialrådgivere#30 - Orientering om medicinforbrug efter 3. kvartal i 2015#31 - Orientering om afrapportering fra Forbrugsvariationsprojektet#32 - Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi
Denne video er set i alt: 40
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.