28-01-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Anmodning om orlov fra regionsrådet#2 - Initiativer til sikring af økonomisk balance i 2015 samt udarbejdelse af sparekatalog 2016-2019#3 - Tidsplan rapportering 2015 for opfølgning på mål i budgettet#4 -Godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018#5 - Gebyr ved udeblivelser fra aftaler med to hospitalsafdelinger i Region Midtjylland#6 - Omfordeling af meraktivitetsmidler på gigtområdet#7 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetflytninger mellem delprojekter#8 - Hospitalsenheden Horsens: Udbud af Nye Nord i totalentreprise#9 - Udmøntning af medicoteknisk pulje i 2015#10 - Udmøntning af midler til sundhedshuse i henhold til hensigtserklæring i Budget 2015#11 - Udvidelse af Skive Kommunes lejemål i Skive sundhedshus#12 - Godkendelse af praksisplan for kiropraktorområdet#13 - Anlægsbevilling og projektforslag for ombygning af Bækketoften i Hedensted#14 - Udfordringer for Vækst- og Udviklingsstrategien#15 - Resultatkontraktopfølgning september 2014#16 - Effektmåling af Vækstforums strukturfondsfinansierede projekter - igangsat i perioden 2007 til 2010#17 - Røntgenfacilitet til materialeundersøgelse - MAX IV installation i Lund, Sverige (Indstilling fra Vækstforum)#18 - Udviklingsprojekter med fokus på det kreative erhverv (Indstilling fra Vækstforum)#19 - Midtjysk Inkubatorprogram - udviklingsmiljøer for iværksættere (Indstilling fra Vækstforum)#20 - Tillægsbevilling til initiativet Styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur (Indstilling fra Vækstforum)#21 - Uddannelsesdebatten 2015 - ansøgning til uddannelsespuljen#22 - Merkantil EUD-grunduddannelse i Rønde#23 - Indberetning af kapacitet på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2015-2016#24 - Forslag om studietur for det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling#25 - Forslag om studietur for det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud#26 - Aarhus Universitetshospital: Anlægsregnskab for anlægsprojektet "Ny teknologi i sygeplejen"#27 - Orientering om status for udarbejdelse af praksisplan for almen praksis#28 - Orientering om specialeplanlægning#29 - Orientering om status vedrørende udvikling af molekylær medicin#30 - Orientering om Forbrugsvariationsprojektet#31 - Orientering vedrørende opfølgning på klagesager, patienterstatning og utilsigtede hændelser på hospitalerne i Region Midtjylland#32 - Orientering om anbefaling vedrørende placering af ydernumre på kiropraktorområdet#33 - Orientering om tilbagemelding på ansøgning om deponeringsfritagelse for OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i DNU#34 - Orientering om status på Europæisk Kulturhovedstad 2017
Denne video er set i alt: 31
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.