27-01-2016 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Anmodning om udtræden af regionsrådet og indkaldelse af stedfortræder#2 - Anmodning om orlov fra regionsrådet#3 - Godkendelse af Vækst- og udviklingsstrategien#4 - Investeringsplan 2016-2024#5 - Flytning af dele af urinvejskirurgien fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Vest#6 - Godkendelse af Forløbsprogram for hjertesygdom#7 - Regionshospitalet Hammel Neurocenter: TrygFondens Familiehus, anlægsbevilling til udbudsprocessen#8 - Udmøntning af midler fra radiologianalysen i 2016#9 - Samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide#10 - Psykiatrien i DNV-Gødstrup: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2015#11 - Opsigelse af driftsoverenskomsten med bestyrelsen for Filadelfia om driften af Stormly#12 - Bevilling til initiativet Kulturturisme 2016-2018 (Indstilling fra Vækstforum)#13 - Bevilling til initiativet More Creative 2016-2018 (Indstilling fra Vækstforum)#14 - Bevilling til initiativet Udvikling og test af model for værdikædesamarbejde om affald som ressource (Indstilling fra Vækstforum)#15 - Bevilling til initiativet Big Data om materialestrømme (Indstilling fra Vækstforum)#16 - Videreførelse af flerårige kulturprojekter#17 - Indberetning af kapacitet for STX-HF-HHX-HTX for skoleåret 2016-2017#18 - Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af hjertemedicin på Aarhus Universitetshospital Skejby til sammenlægning af to hjertemedicinske afdelinger#19 - Udpegning til Vækstforum#20 - Godkendelse af ændringer i udpegning til Jysk Linnedservice A/S#21 - Afrapportering af lægedækningshøring 2015#22 - Orientering om status for udredningsretten#23 - Orientering om hensigtserklæring 25 i Budgetforlig 2015 - Udvikling i ambulant og stationær behandling 2012-2014#24 - Orientering om Vækstplan 2016-2020

Se eller gense Regionsrådsmødet 27. januar 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen til højre for videoen. OBS: Denne webcast skal ses i nyere browsere, eks Chrome, Safari etc.

Denne video er set i alt: 127
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.