25-11-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Trafikplan tilpasset Aarhus Letbane#2 - Regionsoverblik pr. 30. september 2015#3 - Bevilling til gennemførelse af aktiviteter i Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (Indstilling fra Vækstforum)#4 - Bevilling til projektet EVINN II, Eventbaseret Innovation II (Indstilling fra Vækstforum)#5 - Bevilling til initiativet "Innovationssamarbejde som forretningsstrategi" (Indstilling fra Vækstforum)#6 - Bevilling til initiativet "Innovationssamarbejde som forretningsstrategi" (Indstilling fra Vækstforum)#7 - Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn#8 - Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi#9 - Procedure for håndtering af nyoprettede 0-ydernumre i Region Midtjylland#10 - SPARK-projekt på MarselisborgCentret#11 - DNV-Gødstrup: Igangsætning af planlægning af Energipark#12 - Godkendelse af rapport og regnskab fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerheds studietur til West Hertfordshire Hospitals i London#13 - Godkendelse af rapport og regnskab for studietur for det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling#14 - Ændring af styrelsesvedtægten#15 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet#16 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af fælles akutmodtagelse#17 - Hospitalsenheden Vest: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Regionshospitalet Ringkøbing til Ringkøbing Sundhedshus#18 - Orientering om status for udredningsretten i somatikken og psykiatrien#19 - Orientering om evaluering af socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital#20 - Orientering om status for plan for tilpasning af kapaciteten inden for urinvejskirurgi i Region Midtjylland#21 - Orientering om ramme og proces for strategi for regionens indsatser i det nære sundhedsvæsen#22 - Orientering om Tarmkræftscreeningsprogrammet i Region Midtjylland#23 - Orientering om omlægninger i Regionspsykiatrien Vest i forbindelse med gennemførelse af Spareplan 2015-2019#24 - Orientering om afsluttet anlægsregnskab for Gudenå Hospice, Brædstrup#25 - Region Midtjyllands investeringsplan 2016-2019 samt etablering af køkken ved Aarhus Universitetshospital som OPP-projekt
Denne video er set i alt: 10
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.