30-09-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - 2. behandling af budget 2016#2 - DNU: Godkendelse af nyt projektforslag for delprojekt Syd 6, kapellet samt et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog#3 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af tillægsbevilling til Delprojekt 4 - råhus#4 - Regionshospitalet Horsens: Udmøntning af projekteringsbevilling til renovering af højhus#5 - DNU: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2015#6 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2015#7 - Regionshospitalet Viborg: "Det tredje øje " rapport for 2. kvartal 2015#8 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2015#9 - Projekteringsbevilling til modulbyggeri på socialområdet#10 - Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale på det sociale område#11 - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S#12 - Region Midtjyllands deltagelse i biocover ordning (biofilter)#13 - Godkendelse af udkast til regional uddannelsespolitik 2016-2020#14 - Godkendelse af grundlag for samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region#15 - Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2015 og 2016 som følge af DUT#16 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab; Dansk Neuroforskningscenter#17 - Anmodning om orlov fra regionsrådet#18 - Forvaltningsrevision vedrørende analyse på hjælpemiddelområdet#19 - Orientering om aktivitet på AMK-vagtcentralen i 1. halvår 2015#20 - Orientering om status for udredningsretten i somatikken og psykiatrien#21 - Orientering om forbruget af medicin efter 1. halvår i 2015#22 - Orientering om status og reimplementeringsplan for Fælles Medicinkort#23 - Orientering om MultifunC Midtjylland#24 - Orientering om tværsnitsundersøgelsen 2015 vedrørende retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland
Denne video er set i alt: 12
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.