26-08-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Høringssvar fra Danmarks Vækstråd til vækst- og udviklingsstrategien for Region Midtjylland#2 - Flere praktikpladser til unge i Region Midtjylland (Indstilling fra Vækstforum)#3 - Styrket vestdansk samarbejde om erhvervsfremme (Indstilling fra Vækstforum)#4 - To internationale projekter om blå biomasse fra akvakultur: Baltic Blue Growth (BBG) og Closing the Nutrition Cycle in Aquaculture (CNCA) (Indstilling fra Vækstforum)#5 - Kortlægningsprojekter under Bioøkonomi forprojekt (Indstilling fra Vækstforum)#6 - DNV-Gødstrup: Bevilling til projektorganisation i 2015#7 - Resultatkontraktopfølgning marts 2015#8 - Lægebetjeningen på Endelave#9 - Regionspsykiatrien Viborg-Skive: Udarbejdelse af projektforslag for om- og tilbygning til ensengsstuer#10 - Ansøgning til satspuljen "Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn"#11 - Regionsoverblik pr. 31. maj 2015#12 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2014#13 - Anlægsbevilling til nedrivning af Søndersøparken 23, Viborg#14 - Ekstraordinært møde i regionsrådet#15 - Godkendelse af tegningsberettigede for Region Midtjylland#16 - Forlængelse af samarbejdsaftale med Ministry of National Resources, Ungarn, vedrørende handicap- og socialområdet#17 - Orientering om projektforslag vedrørende nyt Psykiatrisk Center i DNU#18 - Orientering om planlagt udmøntning af midler til kræftområdet fra jo før - jo bedre#19 - Borgernes hurtigere adgang til data i Sundhedsjournalen
Denne video er set i alt: 16
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.