24-06-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Politisk aftale om spareplanen 2015-2019#2 - Strategi for sikring af lægedækning i Region Midtjylland#3 - Procedure for håndtering af ledige ydernumre i Region Midtjylland#4 - DNV: Godkendelse af besparelser i projektet#5 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2015#6 - DNU: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2015#7 - Regionshospitalet Viborg: "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2015#8 - Kvartalsrapport om kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2015#9 - Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af dispositionsforslag for Nye Nord samt udmøntning af anlægsbevilling#10 - Regionshospitalet Horsens: Anlægsbevilling til etablering af servicedepot og tunnelforbindelse#11 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til opførelse af helikopterlandingsplads ved Hjerteafdelingen#12 - Regionshospitalet Randers: Godkendelse af driftsnødvendige anlægsprojekter#13 - Finanslovsmidler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne#14 - Forslag til flytning af satellitfunktion for traumatiserede flygtninge fra Viborg til Holstebro og Herning#15 - 1. statusrapportering for arbejdet med hensigtserklæringer og opgaver i budgetforliget for 2015#16 - Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2014 og endelig godkendelse af Årsrapport 2014#17 - Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2014#18 - Forslag til udtalelse fra Region Midtjylland om opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalernes brug af personaleressourcer#19 - AMGROS Årsregnskab 2014#20 - Mødeplan for 2016 for regionsrådet#21 - DNV-Gødstrup: Orientering om ekspropriationserstatning som følge af Banedanmarks omlægning af linjeføring#22 - Orientering om årsstatus 2014 for anvendelse af tvang i Region Midtjylland#23 - Orientering om monitorering af medicin efter 1. kvartal 2015#24 - Orientering om ansøgning om specialfunktioner i forbindelse med specialeplanlægning#25 - Orientering om Patientkontorets årsberetning 2014
Denne video er set i alt: 17
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.