27-05-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi#2 - Råstofplan 2016 - revision af råstofplan 2012#3 - Afslutning af voldgiftssag om spormodernisering af Odderbanen i 2008#4 - Letbaneselskab, bestyrelsesudpegning og operatørudbud#5 - Ansøgning fra Viborg Kommune om tilskud til Hærvejsløbet#6 - Ansøgning om støtte til Biogas 2020 Interreg ØKS (Indstilling fra Vækstforum)#7 - Analyse af det midtjyske vækstlag (Indstilling fra Vækstforum)#8 - Bevilling til administration af Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 programmet og godkendelse af aftaler (Indstilling fra Vækstforum)#9 - Evaluering af Midtnet-programmet vedrørende Kina og Midtnet 2015 (Indstilling fra Vækstforum)#10 - Forslag om nedlæggelse af Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge#11 - Godkendelse af flytninger af tarmkræftkirurgiske funktioner#12 - DNU og DNV: Anskaffelse af en PET/CT-skanner til henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest#13 - Regionshospitalet Horsens: Ny ventilation i Sterilcentral#14 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af lejemål til midlertidig lagerløsning#15 - Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af anlægsregnskab, Tilbygning Horsens#16 - Regionsoverblik pr. 31. marts 2015#17 - Honorering af stedfortrædere#18 - Orientering om regionernes indkøbsstrategi 2015-2020#19 - Orientering om brugertilfredshedsundersøgelsen i 2014 på det præhospitale område#20 - Orientering om initiativer til styrkelse af AK-behandlingen i Region Midtjylland#21 - Orientering om ventetid på Vestdansk Center for Rygmarvsskade#22 - Orientering om anden delevaluering af projektet Ny styring i et patientperspektiv#23 - Orientering om aktiviteten på hospice i 2014
Denne video er set i alt: 17
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.