29-04-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015#2- DNV-Gødstrup: Godkendelse af revideret hovedtidsplan#3 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af revideret styringsmanual#4 - Godkendelse af udviklingsplan for psykologområdet#5 - Godkendelse af udviklingsplan for psykologområdet#6 - Nyt projekt i Sundhedshuset Grenaa#7 - Tillæg til sundhedsaftalen vedrørende Samsø Kommune#8 - Midttrafiks regnskab 2014#9 - Ekspropriation i forbindelse med afværge af pesticidforurening, som truer Malling og Ajstrup Vandværker#10 - Region Midtjyllands Årsregnskab 2014#11 - Driftsoverførsler 2014 til 2015 og følgende budgetår#12 - Grønt regnskab 2014#13 - Godkendelse af leasingramme til indkøb af inventar ved udflytning til DNU#14 - Anlægsregnskab for pulje vedrørende salg af bygninger#15 - Statsrevisorernes Beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne og regionsrådets udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse#16 - Midtvejsrapport fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed#17 - Studietur for det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed til London i juni 2015#18 - Ansøgning til kulturprojektet Europæiske Kulturbørn#19 - Ansøgning om tilskud til afholdelse af VM i håndbold for kvinder i 2015 (Indstilling fra Vækstforum)#20 - Ansøgning om tilskud til projektet Game Hub Scandinavia - et vækstmiljø for spiludvikling#21- Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende brug af flyselskab ved forretningsrejser#22 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Flemming Knudsen vedrørende kvartalsvis status på social dumping/socialt ansvar#23 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther vedrørende udfordringerne i akutafdelingen på Regionshospitalet Randers#24 - Orientering om aktivitet på AMK-vagtcentralen i 2014#25 - Orientering om nye opfølgningsprogrammer for kræftpatienter#26 - Orientering om årsrapport vedrørende kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin i 2014#27 - Orientering om Årsrapport 2014 fra Den regionale Lægemiddelkomité#28 - Orientering om projekt Økoløft Danmark
Denne video er set i alt: 5
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.