25-03-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Midttrafiks forventede regnskab 2014 og justerede budget 2015#2 - Godkendelse af principper for ny organisering af Aarhus Letbane#3 - Godkendelse af forslag til ændring af regionale buskøreplaner fra juni 2015#4 - Erstatningskørsel med bus ved lukning af Grenaabanen#5 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2014#6 - DNU: Tredje øje rapport for 4. kvartal 2014#7 - DNU: Godkendelse af ændringer i projektets risikopulje, et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog samt mindre bevillingsmæssige ændringer#8 - DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til delprojekt Onkologi#9 - Regionshospitalet Viborg: Tredje øje rapport for 4. kvartal 2014#10 - DNV-Gødstrup: Tredje øje rapport for 4. kvartal 2014#11 - Aarhus Universitetshospital: Bygningsvedligehold og renovering af tekniske systemer#12 - Regional Stråleplan 2015#13 - Oprettelse af forlagt SOSU grundforløb i Ringkøbing (SOSU-Herning)#14 - Godkendelse af indberetning om jordforurening 2014 og udkast til jordforureningsstrategi 2015#15 - Ansøgning om tilskud til Strygere i midten - udvikling af regionens strygermiljøer#16 - Ansøgning om tilskud til Scenekunst på Tværs 2015#17 - Ansøgning om tilskud til Scenekunst ind i Den åbne skole#18 - Ansøgning om tilskud til Herregårdene - Porten til Europa#19 - Fejring af 100 året for 1915-grundloven#20 - Ansøgning til eventpuljen (Indstilling fra Vækstforum)#21 - Bevilling til initiativet øget samspil og synergi mellem regionale og nationale fødevareinitiativer (Indstilling fra Vækstforum)#22 - Ansøgninger til kommunepuljen i Rethink Business (cirkulær økonomi) (Indstilling fra Vækstforum)#23 - Ansøgninger fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Destination Djursland om tilskud til udvikling af de stærke kystferiesteder (Indstilling fra Vækstforum)#24 - Bevilling til Team VækstDanmark (Indstilling fra Vækstforum)#25 - Lån til sikring af likviditeten i Midtjysk Iværksætterfond (Indstilling fra Vækstforum)#26 - Forlængelse af samarbejdet om indstationering af en medarbejder fra Udenrigsministeriet, Eksportrådet i Væksthus Midtjylland (Indstilling fra Vækstforum)#27 - Bevilling til Enterprise Europe Network i Region Midtjylland for 2015-2016 (Indstilling fra Vækstforum)#28 - Status Dansk Produktions Univers (Indstilling fra Vækstforum)#29 - Ny styring i et patientperspektiv - forlængelse af projektperioden#30 - Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015#31 - Regionshospitalet Horsens: Anlægsregnskab for "Flytning af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens"#32 - Studietur for det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde i september 2015#33 - Salg af Hosebåndet 17, 8305 Tranebjerg, Samsø#34 - Orientering om status på udredningsret i somatikken og psykiatrien#35 - Orientering om udviklingen i udgifterne til medicin fra 2013-2014 i Region Midtjylland#36 - Orientering om meraktivitetsprojekter i 2015#37 - Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2014 og forventninger til 2015#38 - Orientering om arbejdet med kapacitetsudnyttelse i Region Midtjylland
Denne video er set i alt: 5
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.