25-02-2015 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2015#2 - Nødvendige initiativer for at skabe balance i budget 2015#3 - Debatoplæg om "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?"#4 - Viborg Katedralskole ansøger om udbud af international gymnasial uddannelse (International Baccalauraete)#5 - Forslag til ny budgetmodel for hospicer i Region Midtjylland og omfordeling af hospicernes budgetter#6 - Organisering af fedmekirurgi i Region Midtjylland#7 - Samling af behandling af nyrecancer i Region Midtjylland#8 - Plan for urologi i Region Midtjylland#9 - DNV-Gødstrup: Tilpasning af kapacitet#10 - DNU: Godkendelse af udbudsform og valg af bygherrerådgiver samt bevilling til indledende arbejde vedrørende Forum#11 - Forslag til regionens høringssvar til udkast til Praksisplan for fysioterapi#12 - Benyttelsesaftale for 2015-2017 mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland#13 - Justering af aftale om udvidet samarbejde med almen praksis på akutområdet#14 - Honorering af operation for grå stær hos praktiserende øjenlæger#15 - Forslag om studietur for det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet#16 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for teknikbygning til VVS#17 - Anlægsregnskab for anlæg af fire boliger og særlige fællesfaciliteter på Hinnerup Kollegiet#19 - Orientering om Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation - årsrapport for 2014#20 - Orientering om landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2013#18 - Anlægsregnskab for 10 boliger på Sønderparken i Hornsyld#21 - Orientering om overdragelse af den kommunale høreklinik i Horsens#22 - Orientering om benchmarkrapport i henhold til hensigtserklæringer i Budgetforlig 2014 og 2015
Denne video er set i alt: 8
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.