17-12-2014 -Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Vedtagelse af tilrettet arbejdsklausul og orientering om oprettelse af kontrolenhed#3 - Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2014#4 - DNV-Gødstrup: Tredje øje rapport for 3. kvartal 2014#5 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for delprojekt 33 i etape 3 vedrørende opførelse af teknikhuse samt pælefundering af servicebyen#6 - DNV-Gødstrup: Mageskifte mellem Herning Kommune og Region Midtjylland samt medfinansiering af vejanlæg#7 - DNU: Tredje øje rapport for 3. kvartal 2014#8 - DNU: Opdatering af tidsplaner og bevilling til planlægning og styring af ombygning af eksisterende Skejby#9 - Regionshospitalet Randers: Udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet#10 - Regionshospitalet Randers: Godkendelse af ESCO-projekter#11 - Hospitalsenhed Midt: Godkendelse af ESCO-projekter#2 - Flytning af budgetansvar for dele af udgifterne til privathospitaler samt orientering om videreførelse af meraktivitetsprojekter#12 - Regionshospitalet Viborg: Tredje øje rapport for 3. kvartal 2014#13 - Status for ventetid på Vestdansk Center for Rygmarvsskade#14 - Høringssvar til Sundhedsministeriet om Rigsrevisionens rapport september 2014 om Udviklingen af Fælles Medicinkort#15 - Godkendelse af samarbejdsaftale om levering af regional sundhedsrådgivning#16 - Lægedækningshøringen 2014#17 - De fremtidige funktioner i Akuthus Lemvig#18 - Etablering af nyt botilbud i Horsens til unge voksne på det specialiserede#19 - Råstofplan 2016 - revision af Råstofplan 2012#20 - Status for Letbaneprojektet efter lovændring og afsluttet anlægsudbud#21 - Etablering af Selskab for Dansk Kyst- og Naturturisme og Selskab for Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) (Indstilling fra Vækstforum)#22 - Erhverv i uddannelse - ansøgninger til uddannelsespuljen efterår 2014#23 - Følgeforskning til digitaliseringsindsats indenfor ungdomsuddannelsesområdet#24 - Tilskud til projekt om affaldssortering hos Nomi4S (Indstilling fra Vækstforum)#25 - Godkendelse af dialogarrangement som led i Danske Regioners projekt: "Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen"#26 - Henvendelse om forlængelse af funktionsperioden for det midlertidige udvalg vedrørende kultur#27 - Regionsoverblik pr. 31. oktober 2014#28 - Forvaltningsrevision af projektudvikling og administration af tilsagnsmidler#30 - Aarhus Universitetshospital: Anlægsregnskab for udskiftning af nødstrømsanlæg#29 - Aarhus Universitetshospital og DNU: Anlægsregnskab for udvidelse af strålekapaciteten#30 - Aarhus Universitetshospital: Anlægsregnskab for udskiftning af nødstrømsanlæg#31 - Hospitalsenheden Vest: Anlægsregnskab for anlægsprojekt om vedligeholdelse og klimaskærme#33 - Orientering om afsluttende statusrapportering for hensigtserklæringer samt udmøntning af pulje i budgetforlig 2014#34 - Orientering om Vækstpartnerskabsaftale 2014 med regeringen#35 - Orientering om status for udredningsretten i somatikken#36 - Orientering om forbrug af medicin efter 3. kvartal 2014#37 - Orientering om Region Midtjyllands forberedelser i forhold til ebolavirus#38 - Orientering om overvejelser om ansøgninger og udmøntning af Satspuljen for psykiatriområdet 2015-2018
Denne video er set i alt: 9
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.