26-11-2014 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Oprettelse af Social- og Sundhedsuddannelsens (SOSU) grundforløb i Rønde#2 - Tilskud til projekt Rethink Business: Design for disassembly (Indstilling fra Vækstforum)#3 - Tilskud til initiativet Styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur (Indstilling fra Vækstforum)#4 - Tilskud til initiativet forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation 2.0 (Indstilling fra Vækstforum)#5 - Tilskud til projekt KOMPETENCEFORSYNINGmidt (Indstilling fra Vækstforum)#6 - Tilskud til vækstprogram for produktionsvirksomheder i Midtjylland 2015 (Indstilling fra Vækstforum)#7 - Tilskud til program for virksomhedsudvikling 2015 (Indstilling fra Vækstforum)#8 - Tilskud til initiativet VidenFacilitatorMidt (Indstilling fra Vækstforum)#9 - Tilskud til iværksætterprogram (Indstilling fra Vækstforum)#10 - Tilskud til eksport- og internationaliseringsprogram i 2015 (Indstilling fra Vækstforum)#11 - Tilskud til Midtjysk Turisme for 2015 (Indstilling fra Vækstforum)#12 - Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til udvidelse af Trygfondens Familiehus#13 - Regionshospitalet Randers: Udmøntning af anlægsbevilling til forbedringer i akut sengeafsnit#14 - Hospitalsenheden Horsens: Godkendelse af anlægsbevilling til første etape af udvidelsen af Akutafdelingen#15 - Hospitalsenheden Horsens: Ændret gennemførelses– og udbudsstrategi for byggeprojekt#16 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af grundvandskøl#17 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af bevilling til delprojekt 11 vedrørende specialinstallationer og udstyr i DNV-Gødstrup projektet#18 - DNU: Godkendelse af bevilling til it#19 - DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til delprojekt Hoved-Neuro#20 - DNU: Status for økonomien i projektet, godkendelse af ændringer i projektets centrale reserver og af et opdateret besparelses- og prioriteringskatalog#21 - Proces for salg af hospitalsmatriklen i Herning#22 - Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens#23 - Regionsoverblik pr. 30. september 2014#24 - Forslag om justering af kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende dokumentation og data#25 - Indstilling af medlemmer til de kommende regionale arbejdsmarkedsråd#26 - Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende forslag om markering af 100 året for 1915-grundloven#27 - Orientering om strategi for regionens lægeboliger mv.#28 - Orientering om første delevaluering af Ny styring i et patientperspektiv#29 - Orientering om toriske linser til patienter der skal opereres for grå stær#30 - Orientering om målområder i Partnerskabet For Offentlige Grønne Indkøb
Denne video er set i alt: 9
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.