29-10-2014 - Møde i Regionrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Høring af Sundhedsaftale 2015-2018#2 - Omstilling af Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge, herunder opsigelse af driftsaftale og lejeaftale vedrørende Oustruplund, Kjellerup#3 - Godkendelse af en fortsættelse af regionens EU-kultursatsning i 2015-2017#4 - Museernes digitale strategi i Region Midtjylland#5 - Fysisk helhedsplan for området omkring Grenaa Sundhedshus#6 - DNV-Gødstrup: Udflytningsplan vedrørende psykiatrien til DNV-Gødstrup#7 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af revideret prioriterings- og besparelseskatalog#8 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetflytninger mellem etape 1 og etape 3 samt reduktion af delprojekter#9 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af bygherreleverancer af rørpost og affalds- og linnedsug#10 - DNV-Gødstrup: Anlægsbevilling til Delprojekt 8 vedrørende Thorax/abdominal#11 - DNV-Gødstrup: Anlægsbevilling til Delprojekt 9 vedrørende Foyer, Billeddiagnostik, operationsafdelingen samt Familieklyngen#12 - DNV-Gødstrup: Anlægsbevilling til Delprojekt 10 vedrørende akutklyngen, laboratorier og intensiv#13 - Ny aftale om opfølgende hjemmebesøg#14 - Beslutning om maksimal ekstra køretid ved samkørsel samt orientering om liggende/hvilende sygetransport#15 - Opfølgning på akutaftalen#16 - Godkendelse af anlægsregnskab for miljøsanering af eksisterende bygninger i Brædstrup#17 - Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014#18 - Overdragelse af de almene ældreboliger Granbakken i Allingåbro til Region Midtjylland#19 - Orientering om status på indførelse af udrednings- og behandlingsret i psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien#20 - Orientering om forbrug af medicin for 2. kvartal 2014 på hospitalsområdet
Denne video er set i alt: 13
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.