24-09-2014 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Forslag til Budget 2015: 2. behandling#2 - Afrapportering fra undersøgelse af PCI-området samt henvendelse fra Ulla Diderichsen#3 - DNV-Gødstrup: Uddybning af udflytningsplan til DNV-Gødstrup#4 - DNV-Gødstrup: Tredje øje rapport for 2. kvartal 2014#5 - DNU: Tredje øje rapport for 2. kvartal 2014#6 - DNU: Bevilling til udgifter vedrørende Bygningsklasse 2020; forhøjelse af indekspuljen samt orientering omkring styrkelse af Projektafdelingen#7 - Regionshospitalet Viborg; Tredje øje rapport for 2. kvartal 2014#8 - Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2014#9 - Hospitalsenheden Vest: Bevilling til HPFI, medicinrum og kølerum#10 - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland#11 - Godkendelse af Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed#12 - Godkendelse af Styringsaftale i rammeaftale 2015 på social- og specialundervisningsområdet#13 - Godkendelse af § 2-aftale vedrørende helbredstjek for § 141-borgere i Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner#14 - Forskningsområdet, herunder fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskning 2015-2017#15 - Ansøgninger til satspuljen for psykiatriområdet 2014-2017#16 - Vækstforums Handlingsplan 2015#17 - Den regionale vækst- og udviklingsstrategi#18 - Bevilling til vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder (Indstilling fra Vækstforum)#19 - Bevilling til Navitas Science & Innovation (Indstilling fra Vækstforum)#20 - Høring af forslag til lov om ændring af lov om Aarhus Letbane#21 - Udpegning af regionale bestyrelsesmedlemmer til LAG bestyrelserne#28 - Orientering om arbejdet med praksisplanen for almen praksis i Praksisplanudvalget#22 - Revisionsberetning om revisors opgaver og ansvar#23 - Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2013 og endelig godkendelse af Årsrapport 2013#24 - Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2013#25 - Orientering om status vedrørende lungekræft#26 - Orientering om "hjemme"-dialysefunktion i Center for Sundhed i Holstebro#27 - Orientering om lægemiddelmonitorering praksisområdet 1. halvår 2014#29 - Orientering vedrørende flytning af godartet urologi og udvidelse af den urologiske kapacitet i 2014#30 - Orientering om aktivitet på AMK-vagtcentralen 1. januar til 31. juli 2014#31 - Orientering om udviklingen i ventelisterne for henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien pr. 15. august 2014#32 - Orientering om partnerskabsaftale om tvang i psykiatrien#33 - Orientering om ansøgning til Trygfonden om midler til afprøvning af internetbaseret behandlingstilbud til borgere i Region Midtjylland
Denne video er set i alt: 8
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.