20-08-2014 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
Spørgetid#1 - Anmodning om orlov fra regionsrådet#2 - Forslag til budget 2015: 1. behandling#3 - Regionsoverblik pr. 30. juni 2014#4 - Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2014 og 2015 som følge af DUT#5 - Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland#6 - Håndtering af forurening ved Høfde 42#7 - Produktionsstøtte til tv-serier om hospitalsbyggeri#8 - Ansøgning vedrørende omlægning til økologi i regionens køkkener og kantiner#9 - Projektforslag Sundheds- og akuthus/Center for sundhed, Holstebro#10 - Model for salg af Regionshospitalet Holstebro#11 - Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af anlægsregnskaber#12 - Regionshospitalet Viborg: Udmøntning af rådighedsbeløb til for- og hovedprojekt, akutcentret, samt til drift af projektafdelingen#13 - Medfinansiering af ekstra parkeringspladser i nærhed af Hammel Neurocenter#14 - Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet (udviklingshæmning og psykisk sygdom)#15 - Godkendelse af bevilling til ombygning af sterilcentral og sterilvarelager på eksisterende Skejby#16 - Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland#17 - Anlægsregnskab: Trygfondens Familiehus#18 - Høring af Midttrafiks budget 2015 - regional kollektiv trafik#19 - Ansøgning om tilskud til projektet relationskompetence og klasseledelse i de gymnasiale uddannelser#20 - Oprettelse af yderligere en EUD-indgang for Social- Sundhed og Pædagogik i Holstebro#21 - Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2013#22 - Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2013#23 - Godkendelse af model for tildeling af initiativpris#24 -Godkendelse af justeret kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende borgerinddragelse#25 -Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende Regionalt Fælles Indkøb (RFI)#26 - Godkendelse af justeret vederlagsregulativ#27 - Udpegning af medlemmer til sundhedsbrugerrådet og stedfortrædere til patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland
Denne video er set i alt: 7
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.