25-06-2014 - Møde i Regionsrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortræder til regionsrådsmøder#2 - Opfølgning på resultatkontrakter - pr. 1. marts 2014 (Indstilling fra Vækstforum)#3 - Videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme 2015–2018 (Indstilling fra Vækstforum)#4 - Erhvervsudviklingsinitiativ vedrørende smart grid (Indstilling fra Vækstforum)#5 - Tillægsbevilling til projekt Hold Fast (Indstilling fra Vækstforum)#6 - Godkendelse af procedure for behandling af ansøgninger om indvinding af råstoffer#7 - Ansøgning om tilskud til udvikling og gennemførelse af uddannelsesfolkemøde - VIA University College#8 - Ansøgning om tilskud til projekt om integrering af scenekunst i folkeskolens undervisning#9 - Status for implementering af Kardiologiudredningens anbefalinger#10 - Afrapportering fra undersøgelse af PCI-området samt henvendelse fra Ulla Diderichsen#11 - DNV-Gødstrup: Udbetalingsanmodning#12 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af udflytningsplan#13 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af bevilling til delprojekt 6#14 - DNV-Gødstrup: Etablering af hospitalskirke#15 - DNV-Gødstrup: Rapport fra "det tredje øje" for 1. kvartal 2014#16 - DNU: Tredje øje rapport for 1. kvartal 2014#17 - DNU: Status for økonomien i projektet og godkendelse af ændringer i projektets risikopulje og besparelses- og prioriteringskatalog#18 - Regionshospitalet Viborg: "Tredje øje" rapport for 1. kvartal 2014#19 - Regionshospitalet Horsens: Udmøntning af bevilling til flytning af dele af operationsafdeling#20 - Kapaciteten på det urologiske område i Region Midtjylland#21 - Selvstyret/selvmonitoreret blodfortyndende behandling#22 - Forslag til udbygning med 112-førstehjælperkorps jævnfør budget 2014#23 - Forbrugsrapportering på medicinområdet efter 1. kvartal i 2014#24 - Status for udredningsretten i somatikken#25 - Status på forberedelserne til udredningsret og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg inden for psykiatrien#26 - Ansøgning fra Hospice Søholm om midlertidig udvidelse med en ekstra hospiceplads#27 - Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2014#28 - Anlægsregnskab for lægeklinikker i Struer#29 - Godkendelse af den retspsykiatriske rapport 2014#30 - Sundhedsoverblik pr. 30. april 2014#31 - Rapport om sundhedsområdet af regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening#32 - Patienten i pressen - politik for mediernes adgang til at filme, fotografere eller interviewe patienter#33 - Politik for billed- og lydmedier#34 - Udpegning til Naturpark Randers Fjord#35 - Vedtagelse af mødeplan for 2015 for regionsrådet#36 - Orientering om råstofindvindinger uden for udlagt graveområde i forbindelse med etablering af Holstebro Motorvejen#37 - Orientering om udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Amgros#38 - Orientering om ny organisering af Serviceområdet på Aarhus Universitetshospital#39 - Orientering om Hammel Neurocenter#40 - Orientering om tværsnitsundersøgelser 2008-2014 vedrørende retspsykiatriske patienter#41 - Orientering om produktiviteten i psykiatrien i 2013#42 - Orientering om godkendelse af Region Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik
Denne video er set i alt: 9
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.